Konference: Matematisk opmærksomhed i daginstitutioner


Den nye styrkede læreplan har sat matematisk opmærksomhed på dagsordenen. Det kalder på øget viden om, hvad der menes med matematisk opmærksomhed, hvorfor det er vigtigt tidligt at gøre det til en del af hverdagslivet i daginstitutionerne, og hvordan det så kan gøres.

Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM) inviterer derfor kommunale pædagogiske konsulenter og matematikkonsulenter til en konference, hvor der gives mulige svar på de mange spørgsmål, der rejser sig. Desuden afsøger vi sammen muligheden for at danne netværk lokalt som nationalt med henblik på gensidig inspiration til at løse opgaven.

Med venlig hilsen

Bent Lindhardt
Netværkskoordinator NCUM

Tina Hudlebusch
Aktivitetskoordinator og netværkskoordinator NCUM

PROGRAM

09.30: Velkomstkaffe

10.00: Velkomst

10.05: Præsentation af NCUMs ekspertgruppe for matematisk opmærksomhed i daginstitutioner

  • v/ Lektor Heidi Kristiansen og lektor Mette Bjerre

10.20: Den viktige barnehagematematikken

  • v/professor Elin Reikerås

Barn er nysgjerrige og har et driv for å skape struktur og orden i hverdagen sin. De klassifiserer, sorterer, teller, og leker med antall, form og rom. De ansatte i barnehagen har et viktig ansvar å støtte barnas matematiske utforskning slik at barna kan bruke disse erfaringene i sin lek og hverdag i barnehagen. I denne presentasjonen skal vi se eksempler på hvilke matematiske ferdigheter og begreper barna utvikler.

11.15: Pause

11.30: Matematisk opmærksomhed i en kommunal virkelighed

  • v/ skolekonsulent Christina Voigt Århus kommune

Matematisk opmærksomhed er en del af dagtilbuddenes læreplanstemaer. Men hvordan ser det ud i den virkelighed, som vuggestuer og børnehaver arbejder i? Christina vil fortælle om erfaringer fra pilotprojekter og kommunale indsatser, som hun har været del af. Hvad udfordrer, og hvilke tegn kan observeres hos børn og pædagogisk personale, når matematikken bliver del af hverdagen?

12.00: Frokost

12.45: Gruppearbejde om erfaringer med og muligheder for kommunale understøttende netværk og projekter om matematisk opmærksomhed

  • v/alle

Man opdeles i regionalt blandede grupper og vil via tovholder blive bedt om at forholde sig til, hvilke netværksmuligheder der kan være i egen kommune for at understøtte arbejdet med matematisk opmærksomhed.

14.00: Språk, kommunikation och förskolebarns matematiklärande

  • v/ Lektor Marita Lundström, Högskolan Väst

Vårt språk fungerar som ett redskap, när vi kommunicerar och är grundläggande för vårt lärande. I en rik språklig miljö gynnas barns matematiska begreppsbildning och tänkande. Under föreläsningen ges exempel på, när förskolebarn i lek och i samspel kommunicerar och utforskar matematik tillsammans. Vidare presenteras exempel på, när förskollärare i rutinsituationer och i planerade aktiviteter har barns matematiklärande som utgångspunkt i sin undervisning, där kommunikationen bidrar till begreppsutveckling och matematiskt tänkande.

14.50: Afrunding

TID:
Onsdag d. 8. juni 2022 kl. 10.00 - 15.00.
STED
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
(DPU) Tuborgvej 164,
2400 København NV, Festsalen (A220).
PRIS
Gratis.
TILBAGEMELDING OG YDERLIGE INFORMATION
Tilmeldingen foregår via NCUM’s hjemmeside
på nedenstående link.
Del tema Print