Matematikdidaktikkens dag 2024

Hvordan kan matematikvejledning bidrage til bedre overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse? - erfaringer fra praksis


Langt de fleste grundskoler og gymnasieskoler har matematikvejledere, men med forskellige roller og funktioner. På EUD og FGU er der (endnu) ikke sådanne funktioner. Fælles er imidlertid et stort behov for at samarbejde mellem lærere om at forebygge og afhjælpe lærings­vanskeligheder i matematik. Konferencen belyser det matematikdidaktiske grundlag samt vilkår og muligheder for dette arbejde i de forskellige skoleformer. Det sker ved oplæg om og diskussion af matematik­vejledning i praksis, hvor der er fokus på, hvad man som matematikvejleder konkret kan gøre for hjælpe eleverne i læringsvanskeligheder. Desuden præsenteres den nationale tal- og algebraindsats, som NCUM har udviklet på opdrag fra STUK. Målet er øget sammenhæng og progression inden for tal- og algebraområdet i grundskoleforløbet og ved start på ungdoms­uddannelse. Implementering af indsatsen kræver samarbejde om udvikling af praksis, og det kan oplagt involvere matematikvejledere.     

Den grund­læggende idé med konferencen er, at vi kan lære af erfaringerne på tværs af skole­former, og at områder, der endnu ikke har matematikvejledere, kan finde inspiration til samarbejde om at hjælpe elever i læringsvanskeligheder. Udfordringer og muligheder i de forskellige skoleformer drøftes ved en paneldebat med deltagere fra grundskolen, FGU, gymnasiet og EUD. Konferencen afsluttes med en posterudstilling, hvor matematikdidaktikere, -lærere og -vejledere kan præsentere erfaringer fra praksis og projekter om udvikling af praksis, og hvor der er tid til dele erfaringer på tværs af skoleformer i en uformel ramme.     

Konferencen henvender sig til matematikvejledere og lærere, der har interesse i kollegasamarbejde om at hjælpe elever i matematikvanskeligheder særligt ved overgangene mellem grundskole, FGU og ungdomsuddannelse

Konferencen arrangeres som Matematikdidaktikkens dag 2024. Det sker i et samarbejde mellem NCUM, Danmarks Matematiklærerforening og Matematiklærerforeningen under LMFK.

PROGRAM

09.00: Ankomst med kaffe/te og brød

09.15: Velkomst

v/ Morten Blomhøj, DPU, leder af NCUM

09.30: Pejlemærker til den fremtidige rolle som matematikvejleder i grundskolen

v/ Bent Lindhardt, NCUM samt tre matematikvejledere

10.30: Spørgsmål og diskussion

10.45: Pause

11.00: Elevers læringsvanskeligheder i de gymnasiale uddannelser - hvordan kan de afdækkes og afhjælpes

v/ Uffe Jankvist, DPU og NCUM

11.45: Spørgsmål og diskussion

12.00: Frokost

12.45: Præsentation af den nationale indsats for tal og algebra - hvordan kan vi støtte skolers brug af indsatsen?

v/ Charlotte Krog Skott, Professionshøjskolen Absalon

13.30: Spørgsmål og diskussion

13.45: Paneldebat

Paneldebat om udfordringer i forhold til (etablering af) matematik­vejledning i de forskellige grene af matematikundervisningen, og hvad vi kan lære af hinanden på tværs af skoleformer.

I panelet deltager fra grundskolen matematikvejleder Mette Thompson, Helsingør Kommune, fra gymnasiet matematikvejleder Christina Cæsarsen, Fjerritslev Gymnasium, fra FGU Michael Bjergsø, Kvalitets- og udviklingschef i FGU Syd- og Vestsjælland, samt fra EUD Flemming Kastbjerg, STUK og Techcollege Aalborg.

15.00: Posterudstilling med vinreception.

Deltagerne inviteres til at præsentere eksempler i posterformat (A1 eller mindre) fra matematikvejledning i praksis, forsknings- og udviklingsprojekter samt ideer til udvikling af praksis gennem samarbejde med kollegaer. Det skal angives ved tilmeldingen, om man præsenterer en poster.

15.15: Posterudstilling

Hvert kvarter præsenteres ¼ af posterne med oplæg på 5 minutter og med mulighed for efterfølgende spørgsmål og diskussion. Desuden udstilles oversigtsplakater til læringsspor, der indgår i den nationale tal- og algebraindsats.

16.15: Fortsat posterudstilling og fri snak

17.00: Konferencen afsluttes.

TID:
Fredag d. 8. marts 2024 kl. 9.00 - 17.00
STED
Festsalen, DPU, Tuborgvej 168, 2400 København NV
PRIS
800 kr. og 400 kr. for studerende og pensionister.
TILMELDING
På linket herunder. Tilmeldingsfrist: 28. februar 2024
I år inviteres deltagerne til at præsentere eksempler i posterformat fra matematikvejledning. Angiv ved tilmeldingen, om du ønsker at medbringe en poster – og om du ønsker at præsentere den ved et kort oplæg

Dagens program