Flisemønstre

Et badeværelsesgulv er ofte dækket af fliser — de ligger ved siden af hinanden, de dækker hele gulvet uden huller, og de går ikke ind over hinanden. Det kaldes en tesselering. Det kommer af det latinske ord tessera, som betyder en lille firkant — dog kan tesseleringer sagtens bestå af andre figurer end firkanter.

Figur 1 er et eksempel på en tesselering. Bemærk, at det ikke er et mønster - fliserne spejles og drejes, men ikke i et bestemt system. Vi kan ikke forudse, hvordan fliserne skal fortsætte videre - det kan gøres på forskellige måder, uden system.

Et tapetmønster eller et flisemønster skabes ud fra et motiv, som så drejes, spejles og forskydes efter et system, så der dannes et mønster, der kan dække en flade. Gentagelsen skal ske efter et system, som kan fortsættes ved forskydning i to retninger, se for eksempel Figur 2 med et flisemønster lavet af kunstneren M. C. Escher. Man kan vise matematisk, at der findes præcis 17 forskellige tapetmønstre, og mange, hvis ikke alle, af disse kan findes i Alhambra Paladset i Spanien. Fliserne i Alhambra er altså lagt i et mønster, men eksemplet fra før er ikke et mønster, da der ikke er system i, hvordan fliserne fortsættes. Bikubens mønster er et andet eksempel på et flisemønster.

Historisk set har mange kulturer lavet smukke flisemønstre som udsmykning. De nok mest kendte stammer fra islamisk kultur, hvor der var tradition for ikke at afbilde levende ting, så derfor lavede man i stedet abstrakte flisemønstre.

Aktiviteter

Man kan lave sine egne flisemønstre og lege med at lave en slags puslespil af geometriske fliser. Det kan for eksempel gøres ved at lave tryk, hvor en voksen har skåret/klippet en trykklods ud af svamp, som et kvadrat, en ligesidet trekant, en regulær sekskant eller en af de nedenstående figurer, og så kan børnene trykke et mønster ved at sætte den samme “flise” ved siden af hinanden igen og igen.

Det at trykke det samme igen og igen med den samme svamp giver en kropslig oplevelse af, at et mønster består af gentagelser igen og igen.

Det er nemmest at lave trykket, hvis man laver to ens trykklodser til at trykke med, som kan dyppes i hver sin farve. Man kan lade to børn lave et mønster sammen, hvor de har hver deres flise og hver deres farve. I stedet for en svamp kan man lave en figur af mosgummi, som er både nemt at tegne på og klippe i, figuren kan så limes på et stykke pap og bruges som trykklods på samme måde som svampen.

Man kan også kopiere figurerne og lave en masse ens, som kan klippes ud og bruges til at lave flisemønstre med.

Til overvejelse i teamet

  • Har I fliser, som dækker en flade et sted i huset? Kan de bruges til at tale med børnene om mønstre og flisemønstre? Der er ofte fliser på badeværelser, køkkener og terrasser
til: DAGTILBUD
emne: MØNSTRE OG SYMMETRIER

UDGIVET: 2023


ForfatterUdgiver

Temaer på matematikdidaktik.dk udvikles i tæt samarbejde mellem forskere og praktikere og udgives af NCUM.
Se redaktionen og vores redaktionelle retningslinjer
Del tema Print