Videoer dagtilbud

Film om matematisk opmærksomhed

Her finder du forskellige film med børn og pædagoger i daginstitutioner, der er i gang med aktiviteter og samtaler, der kan styrke børns udvikling af matematisk opmærksomehd. Filmene giver inspiration til at arbejde med matematisk opmærksomhed med afsæt i leg, hverdagens rutiner, oplevelser og børns nysgerrighed.


Hvad er matematisk opmærksomhed i daginstitutioner?

Deltagerene på NCUMs konference målrettet dagtilbud udvekslede ideer til og erfaringer med matematisk opmærksomhed.

Muligheder for matematiske samtaler

Filmen viser, hvordan forskellige situationer fra hverdagen i en daginstitution kan blive udgangspunkt for en matematisk samtale med børn.

Se mere her

Matematisk opmærksomhed skabes og udvikles gennem dialog mellem børn og voksne, der hvor den voksne griber muligheder, der opstår i leg, hverdagssituasioner, rutinesituationer og planlagte aktiviteter. Denne film viser, hvordan de voksne benytter de muligheder, der opstår, til at have matematiske samtaler med børnene - samtaler, der vægtlægger det matematiske i de situationer, der opstår.

Mette Bjerre og Martin Carlsen fra NCUM’s ekspertgruppe for dag- og fritidstilbud folder situationerne ud og fortæller om, hvad matematisk opmærksomhed er.

Til overvejelse i teamet

 • Hvilke situationer i filmen kan I genkende fra jeres hverdag med børn?
 • Hvilke pointer om matematisk opmærksomhed hæftede I jer især ved?
 • Hvilken situationer og rutinerfra hverdagen inspirerer det jer til selv at gribe for at støtte børns udvikling af sprog og matematisk opmærksomhed?

Samtale om antal tabte tænder

Filmen viser en samtale med et barn om antal tabte tænder.Se mere her

I denne film ser vi et barn, som har tabt nogle tænder. Én er faldet ud, én er kommet frem igen, én er en såkaldt ‘rokketand’. Hvad der skal tælles med på spørgsmålet om, hvor mange tænder hun har tabt, blir således et ikke-trivielt spørgsmål.

Mette Bjerre fra NCUM’s ekspertgruppe fortæller, hvordan vi kan støtte børn i at bruge tal til  fortælle om noget, de har oplevet - her at tabe tænder.

Til overvejelse i teamet

 • Hvilke spørgsmål ville I have stillet Lise, hvis hun kom til jer for at vise sine rokketænder?
 • Hvilke ideer giver filmen jer til at gribe hverdagssituationer og få samtaler med børn, som kan udvikle deres matematiske opmærksomhed?
 • Hvordan kan I styrke jeres relationer til det enkelte barn gennem samtaler, der indeholder elementer af matematisk opmærksomhed

Tælling i børnehaven

Filmen viser to aktiviteter og to hverdagssituationer fra en børnehave, der kan styrke børns matematiske opmærksomhed inden for især talforståelse og det at tælle.

Se mere her

Heidi Kristiansen fra NCUM’s ekspertgruppe for dag- og fritidstilbud og Helle Kari Nielsen fra Børnehuset Kongehøjen i Roskilde folder aktiviteternes og situationernes muligheder ud.

Introduktion til værksteder

Filmen viser en pædagog, der introducerer tælleværksteder til en gruppe børn på ca. 5 år.

Se mere her

Filmen kan give inspiration til, hvordan du selv kan sætte aktiviteter i gang, og hvad aktiviteterne kan bestå af, når fokus er børns forståelse af tal og det at tælle.

Tælle med en voksen

Filmen viser et barn på ca. 5 år, der tæller sammen med en voksen.

Se mere her

Filmen illustrerer centrale principper knyttet til det at tælle. Filmen illustrerer centrale principper knyttet til det at tælle.

Forskellige former af modellervoks

Filmen viser en dreng, der laver forskellige former af modellervoks

Se mere her

I denne film ser vi et barn, Eystein, der leger med modellervoks. Eystein forsøger at skære en trekant, så han kan lave et grantræ. Det udvikler sig til en udforskning af kanter og hjørner i mangesidede figurer.

Til overvejelse i teamet

 • Giv et bud på, hvorfor Eystein mener figuren har først 5 hjørner, så 7 hjørner, så 9 hjørner og til sidst 11 hjørner.
 • Hvilke spørgsmål kan man stille Eystein nu for at fortsætte samtalen om figurer med kanter?
 • Hvordan kan man bringe de matematiske begreber trekant, firkant, femkant osv. i spil i den fortsatte leg med Eystein?

En solsikkes længde

Filmen viser børn, der måler længden af en solsikke.

Se mere her

Filmen viser en gruppe børn, der sammen med en pædagog måler længden på deres solsikker ved at bruge deres kroppe. Filmen viser, hvordan en målingsaktivitet giver mulighed for at udforske forskellige måleredskaber og sammenligne længder.

Til overvejelse i teamet

 • Hvordan søger pædagogen at ”oversætte” det matematiske begreb at måle til sprogudtryk, som børnene kender til?
 • Hvordan vil I arbejde med at støtte børnenes udvikling af matematisk sprog?
 • Hvilke situationer i hverdagen kan I naturligt bruge til at give børn erfaringer med måling?

Et mønster i et solsikkehoved

Filmen viser en dreng, der er optaget af mønstret i et solsikkehoved

Se mere her

Filmen viser en dreng, der er optaget af mønstret i et solsikkehoved. Han beskriver mønstret, mens han peger på solsikkehovedet. Det er et eksempel på at følge et barns ‘opdagelse’ og styrke barnets matematiske opmærksomhed gennem samtale om et mønster.

Heidi Kristiansen fra NCUM’s ekspertgruppe for dag- og fritidstilbud kommenterer situationens mulighed for samtale med et barn om et mønster.

Til overvejelse i teamet

 • Hvordan spiller drengens kropssprog og talte sprog sammen, når han skal fortælle om mønstret i solsikkehovedet?
 • Hvor I jeres omgivelser kan børn se mønstre?
 • Hvordan kan I gribe muligheder for at styrke børns forståelse af og sprog om mønstre?

Temaet "Mønstre og symmetrier" kommer snart

Del tema Print