At tælle - dagtilbud

Børn, der endnu ikke har nået skolealderen, kan finde på at tælle ved at sige tallene i tilfældig rækkefølge eller ved at springe nogle af tallene over. Hvad skal børn kunne for at tælle korrekt, og hvordan lærer de at tælle? Læs om, hvilken udvikling børn gennemgår, når de lærer at tælle, og om hvilken støtte det er hensigtsmæssigt at give børn i den udvikling.


5 principper for tælling

Når små børn lærer at tælle

Når børn skal lære at tælle på en meningsfuld måde, skal de tilegne sig i alt fem principper. Få en kort introduktion til principperne her:

1. Princippet om stabil ordning

Princippet om stabil ordning handler ganske enkelt om, at børn skal lære talordene, og at disse kommer i en bestemt orden eller rækkefølge, en, to, tre, fire, fem og så videre. Denne rækkefølge på talordene er den samme, hver gang vi tæller.    

2. Princippet om en-til-en-korrespondance

Princippet om en-til-en-korrespondance handler om, at når man skal tælle en mængde, må man knytte ét og kun ét talord til hvert objekt, som man skal tælle. For eksempel én sten, to sten, tre sten, fire sten, fem sten  osv.

Læs også: Kan børn tælle, når de kan talremsen?

3. Kardinaltalsprincippet

Kardinaltalsprincippet handler om, at det sidste talord, man siger, når man tæller en mængde objekter, også fortæller, hvor mange objekter der er i alt.

Dette tredje princip er afhængigt af, at de to foregående principper allerede er tilegnet. Hvis ikke, vil det sidste talord ikke fortælle, hvor mange objekter der er totalt.   

Læs også: Tælling som svar på ’hvor mange?'

4. Abstraktionsprincippet

Abstraktionsprincippet er det princip, der beskriver, at alt kan tælles, både abstrakte ting (fx lyde, klap og ting, man tænker på) og konkrete ting. Abstrakte og konkrete ting kan fint tælles sammen, og forskellige slags objekter kan tælles sammen.

Læs også: Alt kan tælles uanset rækkefølgen

5. Princippet om irrelevant ordning

Princippet om irrelevant ordning beskriver, at rækkefølgen, man tæller objekter i, er lige meget. Man kan starte med at tælle fra venstre eller højre eller fra hvilket som helst sted, så længe man tæller alle objekterne én gang. Selvfølgelig er det alligevel sådan, at det vil være lettere at tælle, hvis man starter fra en ende af, men det har ingen betydning for den totale mængde af objekter.    


Læs også: Alt kan tælles, lige meget i hvilken rækkefølge


Forfatter til tekst om de fem principper

Martin Carlsen

Professor
Institutt for matematiske fag, UiA
Filmen viser to aktiviteter og to hverdagssituationer fra en børnehave, der kan styrke børns matematiske opmærksomhed inden for især talforståelse og det at tælle.

To aktiviteter og to hverdagssituationer fra en børnehave

Heidi Kristiansen fra NCUM’s ekspertgruppe for dag- og fritidstilbud og Helle Kari Nielsen fra Børnehuset Kongehøjen i Roskilde folder aktiviteternes og situationernes muligheder ud. Se filmen, få ideer til at arbejde med tal og det at tælle med børn, og diskuter indholdet fx på et personalemøde.

Filmen viser en pædagog, der introducerer tælleværksteder til en gruppe børn på ca. 5 år.

Pædagog, der introducerer tælleværksteder

Børn kan lære at tælle, når de er med til at dække bord; når de skal finde ud af, hvor mange biler de har, eller noget helt tredje. Tælling er en del af hverdagen i de fleste børnehaver. Nogle gange kan man ønske at lave aktiviteter med børnene. Her kan videoen give inspiration til, hvordan du selv kan sætte aktiviteter i gang, og hvad aktiviteterne kan bestå af, når fokus er børns forståelse af tal og det at tælle.

Til overvejelser i teamet:

  • Hvad lægger I specielt mærke til ved det, pædagogen siger og gør?
  • Hvorfor tror I, at pædagogen bruger forholdsvis meget tid på at introducere aktiviteterne?
  • Hvorfor tror I, at pædagogen har planlagt flere aktiviteter, som ligner hinanden?
  • Kan I se jer selv sætte lignende aktiviteter i gang, eller er der noget, I vil ændre?

Hvordan kan man bruge erfaringerne fra aktiviteterne i hverdagen med børnene efterfølgende?

Filmen viser et barn på ca. 5 år, der tæller sammen med en voksen. Filmen illustrerer centrale principper knyttet til det at tælle.

Filmen illustrerer centrale principper knyttet til det at tælle

Filmen illustrerer centrale principper knyttet til det at tælle.

 Til overvejelser i teamet:

  • Hvad lægger I mærke til i denne aktivitet?
  • Hvordan kan en sådan aktivitet støtte udviklingen af børns matematiske opmærksomhed?
  • Hvilke principper knyttet til det at tælle lægger I mærke til her?
  • Hvilken rolle spiller pædagogen i denne aktivitet?
  • Hvilken forståelse af tal vil I sige, at denne pige har?

Kan en sådan aktivitet kvalificere legebaseret læring af matematik i daginstitutioner? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Videoen 'Maria tæller' er udlånt af Matematikksenteret 
Læs mere om matematisk opmærksomhed i dagtilbud på emu.dk
Del tema Print