Rumlig opmærksomhed

Børn er helt fra deres fødsel opmærksomme på deres omgivelser og undersøger dem som en naturlig ting. De fleste spædbørn udvikler en fornemmelse af det fysiske rum, de lever i. De fornemmer intuitivt, at noget er tæt på, andet er længere væk. Opmærksomhed på position, bevægelse og afstand er vigtige dele af den tidlige rumopfattelse og er forudsætninger for senere at få begreb om fx målinger og sammenligninger. Find aktiviteter til dagtilbud om, hvordan man kan støtte børns rumlige opmærksomhed i forskellige alderstrin. Og læs om hvad det er og om forskningen på området, hvad bevægelse kan gøre for den matematiske opmærksomhed, og hvordan børn udvikler rumlig opmærksomhed gennem sprog og krop. Læs mere om matematisk opmærksomhed i dagtilbud
Del tema Print