Stort fremmøde på DMLFs årlige matematikvejlederkonference

På årets Matematikvejlederkonference, som DMFL stod bag d. 8. sep. 2022, var i omegnen af 500 motiverede matematikvejledere mødt op for at få inspiration og viden til arbejdet som matematikvejleder og til udvikling af matematikundervisning i det hele taget. Konferencen fandt sted i Odense Congress Center, og var den 9. af sin slags.


Dagen bød på interessante forskningsoplæg med forskellige vinkler på, hvordan det er muligt som vejleder at styrke matematikfaglige og didaktiske kompetencer i det kollegiale arbejde på skoler og i kommuner. Også workshops bidrog til vidensudveksling og netværksskabelse mellem matematikvejledere, og dagen summede af udviklingsideer og erfaringsudvekslinger til at forbedre matematikundervisning, kompetenceudvikling og læring.

Af oplægsholdere optrådte blandt andet Yep BanHar fra Sigapore med indlægget Experiences in Mathematics og Charlie Ginderdale fra University of Cambridge med Puzzling Matematics, som gjorde deltagerne klogere på en god måde at gøre elever interesserede i matematik. Fra dansk forskerhold var Pernille Ladegaard Pedersen fra VIA University College, Aarhus, repræsenteret med oplæg om brøkers betydning. Andre emner, der blev taget op, handlede om, når matematikvanskeligheder bliver til praksisudvikling og matematikvejlederens dilemmaer som uformel leder.

NCUM var repræsenteret ved konferencen med plenumoplæg ved Morten Blomhøj, workshop om temaer fra NCUMs ekspertgruppe for grundskolen ved Dorte Moeskær Larsen fra UC-Lillebælt og Kaj Østergaard fra VIAUC.

Desuden havde NCUM en bod på markedspladsen, hvor interesserede kunne høre nærmere om centrets arbejde ved aktivitetskoordinator Tina Hudlebusch og leder for NCUM, Morten Blomhøj. Desuden deltog Dorte Moeskær Larsen og Kaj Østergaard i sidste del af sessionen.

Dagen sluttede af med maner, mange afskedsklapsalver og papirflyvere sendt ud i konferencerummet, da DMNs mangeårige formand Bent Lindhardt trådte af. Her takkede Bent Lindhardt de mange fremmødte engagerede vejledere for godt samarbejde igennem årene og med ønsket om fortsat god vind for fremtiden. Stafetten er nu givet videre til Carl-Otto Nymark Markussen, lektor ved professionshøjskolen Absalon, der med støtte fra NCUM administrer DMN.