Nyhed: Inspirerende studietur til Norge

At søge viden hos dygtige og mere erfarne kollegaer lønner sig. Det viste studieturen, som NCUM tog til vores søstercenter i Norge.

 
d. 29.06.2022 

Når man som NCUM er sat i verden for at udvikle matematikundervisning fra dagtilbud til ungdomsuddannelse lokalt, regionalt og nationalt, giver det god mening at suge viden til sig og lære af de mere erfarne på området. Det førte til en lærerig studietur til Matematikksenteret, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen ved NTNU i Trondheim.

Matematikksenteret har både levet længere og tæller betydeligt flere medarbejdere end NCUM. Ligesom NCUM har det norske center fokus på at sprede nyeste viden inden for matematisk forskning, og at støtte kompetenceudvikling blandt matematikvejledere, -lærere og pædagoger. Derudover udvikler Matematikksenteret også materialer og forløb til matematikundervising og opgaver og aktiviteter direkte til eleverne, ligesom de er vært for forskellige matematikkonkurrencer.

Der var således meget at komme efter med en studietur til vores dygtige kolleger i Norge.

Morten fortæller om turen: ”Det var slående at se, hvordan de mange forskellige aktiviteter og platforme spiller sammen i Matematikksenterets virksomhed. Deres indsats omkring kompetenceudvikling inden for MAM konceptet – Mestring Ambitiøs Matematikundervisning – trækker fx på videoer, der beskriver både hvordan kompetenceudvikling for matematiklærere kan og må støttes af den pædagogiske ledelse på den enkelte skole, og af pædagogisk og matematikdidaktisk forskning og politiske gennem reference til læreplansniveauet. Indholdsmæssigt bygger indsatsen på et bredt arsenal af velafprøvede forløb og elevaktiviteter, der er formidlet i tekst og videoer til lærere og elever”.

Nordmændene blev også klogere på NCUM, og et tæt samarbejde grundlagt.

To tætpakkede dage med spændende oplæg om, fælles workshops og frugtbare faglige diskussioner, gav ny viden om kompetenceudvikling, organisering og formidling. Målet med studieturen var netop, at centrene deler viden og ideer til at udvikle engagerende matematikundervisning til gavn for pædagoger og lærere fra dagtilbud til ungdomsuddannelser i både Danmark og Norge.

Læs mere om  (matematikksenteret.no)