NCUM årskonference 2024

Forskningsbaseret udvikling af praksis - hvordan er det muligt?


Som plenumforedragsholdere får vi besøg af Paul Cobb og Kara Jackson, der bl.a. har været de primære drivkræfter i det store amerikanske forskningsprojekt MIST, der er internationalt kendt. MIST står for Middle-school Mathematics and the Institutional Setting of Teaching.

I MIST-projektet har man undersøgt, "hvad det kræver at lykkes med at støtte underviseres opbygning af ambitiøs og retfærdig undervisningspraksis i stor skala". På baggrund af resultater fra MIST-projektet og anden forskning præsenterer Paul Cobb og Kara Jackson forskningsbaserede forslag til strategier til at implementere tiltag, der skal støtte praktikere til at udvikle deres praksis. Eksemplerne angår grundskolen, men de systemiske udfordringer og indsatser, som behandles, er i høj grad også relevante for dagtilbudsområdet og de erhvervs­rettede og gymnasiale ungdomsuddannelser. Dette foregår om formiddagen, og der vil blive god tid til spørgsmål og diskussion.

Om eftermiddagen afholdes workshops, der er målrettet dagtilbud, grundskole, erhvervsskole og gymnasieskole - og overgange mellem dem. I hver workshop vil repræsentanter fra de tilhørende matematikdidaktiske miljøer facilitere en diskussion af, hvordan resultaterne og de forskningsbaserede strategiforslag kan bringes i spil som grundlag for udvikling af praksis. Der vil være fokus på, hvordan NCUMs arbejde kan understøtte udvikling af praksisfeltet.

Ved konferencen vil der være forlagsudstillinger, og dagen sluttes af med en vinreception.

Paul Cobb er professor ved Vanderbilt Universitet og har bidraget til den matematikdidaktiske forskning i mange år. Hans forskningsinteresser fokuserer på, hvordan man i stor skala kan støtte forbedring af praksis og elevers læring af matematik. Paul var leder af MIST-projektet.

Kara Jackson er lektor ved Washington Universitet, hvor hun også fungerer som læreruddanner. Karas forskning fokuserer på at kortlægge og beskrive former for undervisningspraksis, der støtter alle elever i at engagere sig i matematisk arbejde, og hvordan man kan indrette uddannelsesmæssige kontekster til at støtte undervisere til at udvikle sådanne praksisser.

Detaljeret program og tilmeldingslink bliver tilgængeligt her på siden efter sommerferien.

Sæt kryds i kalenderen nu.

TID:
Onsdag 27. november 2024 kl. 9.30 - 17.00