Hvad gør vi ved matematikken på EUD/EUX?


Igen i år vil NCUM invitere til årets konference til inspiration, sparring og udvikling af matematikundervisningen på erhvervsskoleuddannelserne.

På baggrund af de tilmeldinger, som vi fik på sidste års konference, har vi i år planlagt en 2-dages konference, som giver mulighed for at øge tiden til erfaringsudveksling, drøftelser, inspiration og arbejde med ideer til matematikundervisningen.

Hvor vi på de to foregående konferencer har målrettet matematikundervisningen på EUD niveauerne D, E og F , udvider vi denne gang med C-niveau, så fx handelsskoler og SOSU skoler også kan indgå.

EFTERLYSNING: HVIS du har en god aktivitet, lavet et spændende projekt, eller et undervisningsforløb - vil der være mulighed for at vise det frem under punktet ”Markedspladsen”. Tag kontakt til enten bli@pha.dk eller frju@Tradium.dk

Med venlig hilsen netværkskoordinatorerne i NCUM

 Frank Justesen (frju@Tradium.dk), og Bent Lindhardt (bli@pha.dk)

PROGRAM MANDAG

09.30: Ankomst med brød

10.00: Velkomst

v/ Netværkskoordinatorerne og NCUMs ekspertgruppe

10.10: Matematik på erhvervsskoler - fra forskning til praksis

  • v/ Trude Sundtjønn og Christina Bauck Jensen

Med udgangspunkt i vores forskning i elevernes erfaringer med matematik i erhvervsfagene (byggeri, design og håndværk, teknik og industriel produktion samt medier og kommunikation) viser vi konkrete eksempler på, hvordan erhvervsundervisning kan være en mulighed og en udfordring i matematik. Vi diskuterer, hvordan eleverne deltager på forskellig vis i matematikfaget og i fagværkstedet. Vi diskuterer også, hvordan arbejdet med erhvervsopgaver giver mulighed for at ændre normer i matematiktimerne. Vi holder et foredrag med masser af eksempler og tid til diskussion, hvor det er målet, at du som lærer går hjem med nye ideer, der kan bruges i klassen.

Oplægget afholdes på norsk

10.50: Samtale om oplægget inkl. spørgsmål til oplægsholder

På tværs af erhvervsskoler vil der blive lejlighed til at drøfte oplægget i relation til egne erfaringer og hverdag.

12.00: Frokost

13.00: Workshop 1,2,3

De tre workshop vil være en blanding af oplæg, gensidig inspiration og diskussion. Der skal ved tilmeldingen vælges mellem de fire valghold som 1. og 2. prioritet. Se beskrivelse i invitationen.

  1. Når vi anvender IT i matematikundervisningen   

v/ adjunkt Mikkel Johansen                 

  1. Praktisk problemløsning - Casearbejdsformen som eksamensmetode

v/ Lærer Jette Vind

  1. Elever som er i matematikvanskeligheder             

v/ Lektor emeritus Bent Lindhardt

15.00: Pause

15.15: Markedspladsen

Det vil være muligt i små tidsforløb af 15 minutter at nå mange inspirerende stande til din undervisning. Her kan du få en dialog med dem, der står ved standen, stille spørgsmål og lytte til de erfaringer, der fremlægges – og måske få lyst til yderligere kontakt og kommunikation. Der udarbejdes særligt program for standene.

16.30: Afrunding

18.00: Spisning

20.00: Fællesaktivitet

PROGRAM TIRSDAG

08.30: Når tal og algebra giver bøvl

  • v/ Pernille Pind

På de fleste uddannelser og i de fleste erhverv, fra murer til dyrepasser, møder man formler. Formler er algebra, det er regning med bogstaver, og det er noget, rigtig mange bøvler med. I oplægget vil jeg først belyse, hvad det egentlig er, der gør algebra svært og dernæst give nogle bud på, hvordan arbejdet med algebra kan gøres mere tilgængeligt, bl.a. ved at gøre undervisningen mere konkret. Brugen af konkrete materialer er en bro til det abstrakte, hvor hovedet får støtte af kroppen.

10.00: Pause

10.15: Er bedømmelserne af elevernes præstationer for uens?

  • V/ fagkonsulent Flemming Kastbjerg 

Bedømmelseskriterierne i fagbilaget i grundfagsbekendtgørelsen danner baggrund for bedømmelsen af elever og lærlinge i grundfaget matematik. Dette gælder både ved standpunktsbedømmelsen og ved bedømmelsen af prøver i faget. Bedømmelseskriterierne er derfor centrale, når lærerne skal vurdere elevernes og lærlingenes kompetencer i faget. På trods af dette, viser data fra den særlige censur, at kun meget få skoler arbejder aktivt med fagets bedømmelseskriterier. I oplægget giver fagkonsulenten sit bud på, hvorfor det er vigtigt at arbejde aktivt med bedømmelseskriterierne i sin undervisning og ved eksamen.

10.30: Gruppedrøftelse

11.30: Opsamling

12.00: Frokost

12.45: Nyt fra NCUMs ekspertgruppe

  • V/ formand for ekspertgruppen for EUD i NCUM Bettina Dahl

13.15: Det var så den konference ...

  • v/ Mikael Skånstrøm, lektor i læreruddannelsen, VIA

    Et afsluttende, samlende overblik over konferencens indhold med fremadskuende perspektiver.

13.45: Afrunding

TID:
Mandag d. 25.09.23 kl. 9.30 -  tirsdag d. 26.09.23 kl. 14.30
STED:
Brogården, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
PRIS:
1900 kr. som dækker alle konferenceafgifter herunder overnatning og bespisning – man sørger selv for transport
TILMELDING OG YDERLIGE INFORMATION:
Sker på NCUMs hjemmeside www.matematikdidaktik.dk
TILMELDINGSFRIST:
Mandag d. 21. august 2023
Del tema Print