Aktiviteter: Talforståelse i situationer med tal

Eksempler på pædagogiske aktiviteter, som kan give børn værdifulde erfaringer med talord i forskellige situationer, og som aktiverer forskellige principper for at tælle på en meningsfuld måde.

Læs mere om begrebet og om børns udvikling med talforståelse her:

Aktiviteter

Talsange

Syng fx:

'Per Syv-spring'
'Tre små fisk'
'Ti små cyklister'
'10 indianerbørn'
'Én elefant kom marcherende'.

Disse sange kan synges når som helst, og de kan fungere godt, når børnene er samlet. Det vil være en fordel, at børnene er med og laver fagter til sangene, da brug af kroppen også spiller en vigtig rolle for at udfolde deres læringspotentiale. Desuden vil mange børn synes, det er sjovt at synge.

Ved at synge forskellige sange i daginstitutionen vil børnene få erfaringer med:

 • Talordene brugt ikke-numerisk fx i navnet 'Per Syv-spring'
 • Tællingssituationer
 • Kardinaltal og kardinalsituationer
 • Tælleprincipperne for stabil ordning
 • En-til-en-korrespondance.

Indirekte vil børnene også få erfaringer med abstraktionsprincippet, at alt kan tælles uanset rækkefølgen.

Eventyr

Læs fx:

'De tre bukke bruse'
'De syv små dværge'
'Fyrtøjet'
'Guldlok og de tre bjørne'
'Pandekagen'

Eventyr kan formidles til en, to eller flere børn ad gangen.

Eventyrene kan med fordel dramatiseres i daginstitutionen og udtrykker umiddelbart ikke-numeriske situationer. Fx er 'syv' i 'De syv små dværge' blot en del af navnet på en gruppe af dværge.  

Ved at læse disse eventyr vil børnene opleve:

 • at den ikke-numeriske situation afløses af en kardinal situation.

Dette er naturligvis tæt knyttet til flere tælleprincipper:

 • Stabil ordning
 • En-til-en-korrespondance 
 • Kardinaltalsprincippet. 

(Lære-)bøger

Læs fx

'Den sultne larve Aldrigmæt'
'Min tællebog'

Bøger, som har et skjult læringssigte, kan læses sammen med en, to eller flere børn ad gangen.

Ved at læse disse bøger vil børnene opleve eksempler på talord brugt i tællingssituationer og kardinalsituationer mere direkte end i eventyrene nævnt ovenfor.

Remser

Leg fx

'Ælle bælle, mig fortælle'
'Klokken tolv er jeg en trold'

Gennem remser vil børn kunne få erfaringer med:

 • Frekvenssituationer
 • Symbolske situationer

Remserne ses ofte skrevet i bøger, hvor der er tegninger, som kobler talord og tegnede symboler. Remser vil naturligvis give børnene eksempler på talord brugt i sekvenssituationer, ligesom de ofte vil opfattes som ikke-numeriske situationer.

Brætspil med terninger / flytning af brikker

Spil fxIllustration af brætspil med terninger

'Ludo'
'Stigespil'
'Sneglespillet'
'Tempo'
'Vendespil' med tal.

Ved at spille forskellige terningespil vil de ældre børn i dagtilbud få erfaringer med:

 • Tællings- og målingssituationer: Øjnene på terningen tælles, der måles i 'felter' eller 'skridt' på spillepladen.
 • Ordinale situationer i spil: Hvem er den første, dvs. hvem starter? Hvis tur er det?

Læs mere på matematikdidaktik om

til: DAGTILBUD
emne: TALFORSTÅELSE
 

Forfatter

Martin Carlsen

Professor
Institutt for matematiske fag, UiA


Udgiver

Temaer på matematikdidaktik.dk udvikles i tæt samarbejde mellem forskere og praktikere og udgives af NCUM.
Se redaktionen og vores redaktionelle retningslinjer

Del tema Tag med