Matematik og sprog

Børn bruger matematiske ord og begreber for at kommunikere de matematiske sider ved vores omverden og aktiviteter. At lære matematik er også at lære et sprog. Hos børn i dagtilbud bliver de matematiske ord og sprog til i leg, og den begyndende matematiske opmærksomhed bliver synlig, når børn leger. Læs om forskning i børns matematiske sprog og i matematikken i børns lege. Og se eksempler på matematiske ord og aktiviteter med matematik i eventyr.


Del tema Print