Matematik og sprog

Børn bruger matematiske ord og begreber for at kommunikere de matematiske sider ved vores omverden og aktiviteter. At lære matematik er også at lære et sprog. Hos børn i dagtilbud bliver de matematiske ord og sprog til i leg, og den begyndende matematiske opmærksomhed bliver synlig, når børn leger. Læs om forskning i børns matematiske sprog og i matematikken i børns lege. Og se eksempler på matematiske ord og aktiviteter med matematik i eventyr.


Samtale om antal tabte tænder

Filmen viser en samtale med et barn om antal tabte tænder.Se mere her

I denne film ser vi et barn, som har tabt nogle tænder. Én er faldet ud, én er kommet frem igen, én er en såkaldt ‘rokketand’. Hvad der skal tælles med på spørgsmålet om, hvor mange tænder hun har tabt, bliver således et ikke-trivielt spørgsmål.

Mette Bjerre fra NCUM’s ekspertgruppe fortæller, hvordan vi kan støtte børn i at bruge tal til  fortælle om noget, de har oplevet - her at tabe tænder.

Til overvejelse i teamet

  • Hvilke spørgsmål ville I have stillet Lise, hvis hun kom til jer for at vise sine rokketænder?
  • Hvilke ideer giver filmen jer til at gribe hverdagssituationer og få samtaler med børn, som kan udvikle deres matematiske opmærksomhed?
  • Hvordan kan I styrke jeres relationer til det enkelte barn gennem samtaler, der indeholder elementer af matematisk opmærksomhed
Læs mere om leg, sprog og matematik i øjenhøjde på emu.dk:
Del tema Print