Aktiviteter med antal, rum, form og matematisk sprog

At arbejde med matematisk opmærksomhed kræver ikke nødvendigvis store ændringer i dagligdagen eller den pædagogiske praksis i daginstitutionen. Det handler mere om at rette sin opmærksomhed på matematik i de daglige aktiviteter og hverdagssituationer i daginstitutionen, fx ved at arbejde med nogle af nedenstående aktiviteter.

Den matematik, børn i 0- til 6-årsalderen skal udforske og skabe erfaringer med, handler om antal, rum og form. I dette arbejde udvikler børnene deres begyndende matematiske sprog.

Eksempler på aktiviteter med matematisk indhold:

Antal

Det at forstå antal, tælling og sammenhæng imellem talord og et antal er en del af børns begyndende matematiske forståelse.

Børn kan og skal støttes i at genkende antal mindre end fire uden at tælle. Børn skal lære tælleremser og sammenhængen mellem talord og antal. Børn skal støttes i at bruge talord – hellere prøve med forkerte talord end ingen.

Læs også temaet om At tælle

Eksempler på aktiviteter, som kan støtte børn i at udvikle forståelse af antal:

 • Børn kan øve sig i at vise antal med fingre. Fx kan svarene på nedenstående spørgsmål besvares med ord og ved at vise et antal fingre. Spørg fx:

  • Hvor gammel er du?
  • Hvor mange søskende har du?
 • Med de mindste børn kan man også klappe i rytme, eller man kan klappe et vist antal gange.

 • Børn kan også få erfaringer med antal ved at:
  • se på øjental på terninger
  • samle genstande og placere dem i æggebakker (én i hver fordybning). Det giver mulighed for at dele antal op -fx er seks det samme som to tre’ere.
    
 • I mange situationer i løbet af dagen kan der tales om antal med børnene, fx:
  • Når barnet kommer om morgenen, kan man snakke om, hvor mange børn som allerede er kommet, og hvor mange som endnu ikke er kommet.
  • Hvis barnet siger: "Jens, Asmaa og Laura er ikke kommet endnu", kan man svare: "Ja, det er rigtigt, vi mangler tre børn", for at vise, at der kan sættes antal på. Vis tallet tre med fingrene samtidig.
    
 • Børn snakker ofte om, hvor gamle de og andre er, fx:
  • "Jeg er tre år. Hvor gammel er du? Er du 100 år?", og man kan svare: "Det er rigtigt, jeg er ældre end dig. Jeg er 43 år".
  • Det er en måde at understrege, at det er godt, barnet bruger tal, selv om de rammer ved siden af.

Rum

Rum handler om verden omkring os, at beskrive hvor genstande eller personer er placerede, at måle længder og afstande. At forstå hvad der er op og ned, på, mellem, ved siden af osv.

Rum kan også være beskrivelser af, hvordan man skal komme fra et sted til et andet, eller hvordan ting eller personer er placerede i forhold til hinanden.

Eksempler på aktiviteter, som kan støtte børns udvikling af forståelse af rum:

 • Man kan tale om en forhindringsbane, børnene skal igennem:
  • "Først skal du hoppe stenene, fra sten til sten, derefter skal du kravle igennem røret, og så gå imellem de to stole".

   For de mindste skal der være færre instrukser og mere fokus på en enkelt handling, som fx at børnene skal kravle under et kosteskaft, som er lagt imellem to stole
 • Børnene kan undersøge, om fx en bamse kan være i forskellige beholdere. Det kan være en lille kop, toiletrulle, klodskasse, skål eller lignende.
  • Nogle af beholderne skal være tydeligt for små, så det bliver sjovt at undersøge, om bamsen kan proppes derned.
    
 • Gemmelege giver mulighed for fx:
  • at give børnene instrukser som: "Gem dig under bordet", eller "Gem dig bag døren".
  • at tale om, hvor børnene gemte sig: "Ahmed gemte sig under bordet. Hvor ville han have gemt sig, hvis han havde været bag ved bordet?"
  • at bruge forholdsord i 'absurde situationer', som gør det sjovt for børnene.
    
 • Man kan lege 'Tampen brænder', hvor et barn eller en voksen gemmer en ting (fx en nisse eller et fingerbøl), og så skal de andre finde tingen.
  • Gemmeren skal først sige, om det er fisk, fugl eller midt i mellem, som er en angivelse af, hvor i rummet tingen befinder sig højdemæssigt.
  • Mens børnene leder, skal gemmeren fortælle, om det bliver varmere eller koldere, afhængigt af om børnene går tættere på eller længere væk fra den gemte ting.
    

At arbejde med størrelser, længder, vægt osv. er også en del af emnet rum. Børnene kan sortere sten, blade, nødder, fjer eller lignende.

 • De kan sortere efter størrelse, farve, form, længde, vægt, eller hvad de ellers kan finde på.

 • De kan ændre kategorierne, alt efter hvad de sorterer efter.

Form

For at beskrive former og mønstre skal man have kendskab til matematiske begreber og forståelse for gentagelser, spejlinger og lignende. Børnene øver deres matematiske sprog og udvider deres begrebsverden, når de skal genkende og beskrive former i deres omverden.

Eksempler på aktiviteter, som kan støtte børns udvikling af forståelse af former og mønstre:

 • Former:
  Når børnene ruller en pølse af modellervoks, oplever de, at den trillende bevægelse skaber en form, som er aflang på den ene led og rund på den anden. Når de skal lave en kugle af modellervoks, skal hænderne bevæge sig i to cirkler over hinanden. Hvis de trykker den flad, bliver det til en cirkel. Vis, hvordan de kan lave en kugle og en pølse af modellervoks eller trylledej, og lav det sammen med børnene.
  • Snak om ordene cirkel, kugle, lang, flad, rund.
  • De mindste kan nøjes med at klaske modellervoks fladt, rejse det på højkant, klaske det fladt igen og på den måde få en erfaring med flad og høj.
 • Symmetri:
  Børnene kan putte maling på hænderne og male med to hænder samtidig, så vil de bevæge hænderne symmetrisk og lave symmetriske mønstre og dermed få erfaring med symmetri. Det er ikke nødvendigt at bruge ordet symmetri over for børnene, brug gerne ord som spejling og rotation..
 • Mønstre:
  Børnene kan lave perlekæder med mønstre, fx 'rød', 'grøn', 'rød', 'lilla', 'rød', 'grøn', 'rød', 'lilla' osv.'
  Nogle børn vil måske hellere lave en perlekæde med en flot stor perle i midten. "Kan vi så lave en perlekæde, som kan spejles over midten?" Snak om ord som spejling, gentagelse, mønster, rotation.

Det matematiske sprog

Vi bruger det matematiske sprog til at beskrive antal, rum og form, men det matematiske sprog kan også indgå i mange situationer i løbet af en dag i børnehaven eller vuggestuen.

Når ordene inddrages i hverdagssituationer, støtter det børns begrebsforståelse.

Eksempler på aktiviteter, der kan støtte børns udvikling af det matematiske sprog:

 • Garderobesituationer kan give anledning til mange samtaler, der støtter børns udvikling af sprog knyttet til matematik.
  • "Jeg har to sko – én til hver fod."
  • "Jeg har kun én vante, hvor er min anden vante? Begge hænder skal have vante på."
  • "Mit rum er imellem Antons rum og Ahmeds rum."
    
 • Mange lege og spil giver mulighed for at tale om figurer, fx 'Putteleg':
  • Gem forskellige figurer under noget, lad barnet mærke og forklare, fx: "Den er aflang, den er glat, den er tynd ... Det er et stearinlys!"
  • Lad børnene se forskellige ting først (fx tennisbold, stearinlys, legoklods), dæk det derefter over, og lad et barn mærke og beskrive for de andre.
 • I billedlotteri eller vendespil kan man tale om:
  • "Kan I finde en, der er magen til?"
  • "Hvorfor er de ens?"
  • Snak om farver, former, antal, størrelse.
 • Børnene kan beskrive deres omverden med matematik:
  • Et (cirkel)rundt ur
  • En (kugle)rund bold
  • En firkantet rude
  • En cylinderformet toiletrulle.
til: DAGTILBUD
emne: Matematisk opmærksomhed

UDGIVET: 2021

Forfatter
Udgiver

Temaer på matematikdidaktik.dk udvikles i tæt samarbejde mellem forskere og praktikere og udgives af NCUM.
Se redaktionen og vores redaktionelle retningslinjer

Del tema Print