Matematisk opmærksomhed

Matematisk opmærksomhed handler om at kunne rette opmærksomhed mod matematikken i aktiviteter og fænomener. Matematik kan være indlejret overalt i hverdagslivet, men det bliver først matematik, når man har opmærksomhed rettet mod det matematiske. Få svar på, hvad matematisk opmærksomhed er. Og find praksiseksempler på aktiviteter i dagtilbud.


Idéer til aktiviteter

At arbejde med matematisk opmærksomhed kræver ikke nødvendigvis store ændringer i dagligdagen eller den pædagogiske praksis i daginstitutionen. Få idéer til aktiviteter med det matematiske indhold:

Antal

Det at forstå antal, tælling og sammenhæng imellem talord og et antal er en del af børns begyndende matematiske forståelse.

Aktiviteter til at understøtte børns forståelse af antal 

Aktiviteter om at tælle

Rum

Rum handler om verden omkring os, at beskrive hvor genstande eller personer er placerede, at måle længder og afstande. At forstå hvad der er op og ned, på, mellem, ved siden af osv.

Rum kan også være beskrivelser af, hvordan man skal komme fra et sted til et andet, hvordan ting eller personer er placerede i forhold til hinanden, og hvor store ting er i forhold til hinanden.

Aktiviteter til at understøtte børns forståelse af rum

Form

For at beskrive former og mønstre skal man have kendskab til matematiske begreber og forståelse for gentagelser, spejlinger og lignende.

Børnene øver deres matematiske sprog og udvider deres begrebsverden, når de skal genkende og beskrive former i deres omverden.

Aktiviteter til at understøtte børns forståelse af former    

Det matematiske sprog

Vi bruger det matematiske sprog til at beskrive antal, rum og form, men det matematiske sprog kan også indgå i mange situationer i løbet af en dag i børnehaven eller vuggestuen.

Når ordene inddrages i hverdagssituationer, støtter det børns begrebsforståelse.

Aktiviteter til at understøtte børns begyndende matematiske sprog

Muligheder for matematiske samtaler

Filmen viser, hvordan forskellige situationer fra hverdagen i en daginstitution kan blive udgangspunkt for en matematisk samtale med børn.

Se mere her

Matematisk opmærksomhed skabes og udvikles gennem dialog mellem børn og voksne, der hvor den voksne griber muligheder, der opstår i leg, hverdagssituasioner, rutinesituationer og planlagte aktiviteter. Denne film viser, hvordan de voksne benytter de muligheder, der opstår, til at have matematiske samtaler med børnene - samtaler, der vægtlægger det matematiske i de situationer, der opstår.

Mette Bjerre og Martin Carlsen fra NCUM’s ekspertgruppe for dag- og fritidstilbud folder situationerne ud og fortæller om, hvad matematisk opmærksomhed er.

Til overvejelse i teamet

  • Hvilke situationer i filmen kan I genkende fra jeres hverdag med børn?
  • Hvilke pointer om matematisk opmærksomhed hæftede I jer især ved?
  • Hvilken situationer og rutinerfra hverdagen inspirerer det jer til selv at gribe for at støtte børns udvikling af sprog og matematisk opmærksomhed?

Matematisk opmærksomhed på dagsordenen i dagtilbud

På NCUMs årskonference d. 28. feb. 2023 handlede det om matematisk opmærksomhed i dagtilbud. Dagen bød på oplæg, workshops og debatgrupper, som gav de deltagende meget at tale om og lade sig inspirere af. Se med her.  

Del tema Print