NCUM-netværkskonference: Faglig overgang fra grundskole til gymnasier


Overgangsproblematikker i matematikundervisningen i Danmark

Glæd dig til NCUMs netværkskonference om overgangsproblematikker i matematikundervisningen. Dagen byder på oplæg om generelle overgangsproblematikker, folkeskolens afgangsprøver i matematik, skriftlighed i matematik ved overgang fra grundskole til gymnasium samt workshops. Desuden er der efter konferencen mulighed for deltage i en afsluttende plenumdebat om matematikundervisning i Danmark som opfølgning på rapport fra ministeriets ekspertgruppe.  

Torsdag d. 8. december 2022

09.00 - 09.30: Kaffe/te/morgenbrød

09.30 - 09.40: Velkomst

  • V./Mette Bendix Lomholt & Jeanette Marie Axelsen, netværkskoordinatorer for NCUM's gymnasienetværk

09.40 - 10.00: Præsentation af og nyt fra NCUM

  • V./ Morten Blomhøj, Centerleder for NCUM

10.00 - 10.45: Overgangsproblemer i matematik – hvad stiller vi op?

  • V./ Brian Krogh, Vicerektor på Silkeborg Gymnasium

10.45 - 11.00: Pause

11.00 - 11.45 : Folkeskolens afgangsprøver i matematik - test og resultater

  • v./ Niels Jacob Hansen, testmetodisk kvalitetssikrer ved afgangsprøverne i matematik og tidligere formand for opgavekommissionen

11.45 - 12.30: Workshop

12.30 - 13.30: Frokost

13.30 - 14.15: Skriftlighed i matematik v. overgang fra grundskole til gymnasium

  • v./ Kasper Bjering Søby Jensen, ekspertgruppemedlem i NCUM's ekspertgruppe for gymnasiet

14.15 - 15.15: Workshop inkl. kaffepause

15.15 - 15.45: Plenum-drøftelse: Vigtigste pointer fra dagen ift. at lave den gode overgang.

15.45 - 16.00: Evaluering og afslutning

I forlængelse af konferencen inviterer NCUM til debatmøde om matematikundervisning i Danmark som opfølgning på rapporten fra ministeriets ekspertgruppe. Link til tilmelding kommer her på siden inden længe. I forbindelse med debatmødet byder NCUM på drikkevarer og snacks, og mødet foregår i festsalen kl. 16-18.30.

TID:
8. december 2022, kl. 9:30-16:00 (kaffe fra kl. 9:00).
STED:
DPU, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV. Festsalen (bygning A). 
Deltagere: Matematikundervisere fra grundskolen og gymnasiesektoren.
PRIS:
Deltagelse er gratis. Omkostninger vedr. tid og transport afholdes af de enkelte skoler.
Del tema Print