NCUM Konference 2021


Samspil mellem udvikling af matematikundervisningens praksis og matematikdidaktisk forskning

PROGRAM

9.30-10 - Registrering og kaffe/te

10 - 10.30 - Velkomst og nyt fra NCUM

 • Morten Blomhøj, centerleder, NCUM
 • Charlotte Krog Skott, vicecenterleder, NCUM

10.30 -11.30 - Improving mathematics teaching and learning in partnership with teachers: The critical role of systemic support

 • Kara Jackson, ass. Professor, University of Washington, Seattle, WA USA

Kara Jacksons indlæg (abstract)

Over the past 15 years, colleagues and I have collaborated with educators in several large U.S. districts to investigate and support improvements in middle-grades mathematics teaching. Our research, as well as that of others, indicates that improving mathematics teaching at some scale (e.g., across a school) is not just a matter of supporting teachers’ learning. Rather, it involves the re-organization of the contexts in which teachers work (e.g., school, educational system) so that those contexts support teachers’ ongoing improvement of teaching.

In this talk, I will draw from our partnership experiences to illustrate how researchers and educators can collaborate to design, implement, and improve coherent systems of support that are guided by a vision of ambitious mathematics teaching.

11.30 -11.45 - Kaffe/te pause

11.45 -12.15 - Fælles diskussion

12.15 - 13.15 - Frokost

13.15 -13.25 - Introduktion til eftermiddagens program

 • Charlotte Krog Skott, vicecenterleder, NCUM
 • Britta Eyrich Jessen, adjunkt, KU

13.25 -13.55 - Ledelse og forvaltning: Lærernes vigtigste partnere ifm. udvikling af undervisningen

 • Rasmus Langager, afdelingsleder, Hummeltofteskolen
 • Jacob Bahn, specialkonsulent i matematik- og naturfagsdidaktik, Center for Uddannelse og Pædagogik,  Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Tine Rosenberg Larsen, faglig pædagogisk chef, Center for Uddannelse og Pædagogik, Lyngby-Taarbæk Kommune

Oplægsholdernes indlæg (abstract)

 

Åbne lektioner er potentielt et effektivt redskab til udvikling af undervisningen, især når de indgår i mere fokuserede studie- og udviklingsaktiviteter som fx lektionsstudier. Forløsning af potentialet er dog betinget af en række faktorer, der dels vedrører det konkrete arbejde omkring og i lektionerne, og dels vedrører strukturering og tilførsel af relevante input.

I Lyngby-Taarbæk Kommune, med Hummeltofteskolen som modelskole, har vi opbygget praksisser for et tæt samarbejde mellem forvaltning og skoleledelse om at strukturere og støtte lærernes didaktiske udviklingsarbejde.

13.55 -14.40 - Åben lektion med grundskole-elever

 • Jens Hareskov, lærer, Hummeltofteskolen
 • Klavs Ernst Voigt Pedersen, lærer, Hummeltofteskolen

14.40 -14.55 - Kaffe/te pause

14.55 -15.30 - Paneldebat

Deltagere i panelet:

 • Jens Hareskov, lærer, Hummeltofteskolen
 • Klavs Ernst Voigt Pedersen, lærer, Hummeltofteskolen
 • Kaj Østergaard, faglig leder, NCUM ekspertgruppe for grundskole
 • Heidi Kristiansen, lektor, Professionshøjskolen Absalon
 • Thomas Kaas, adjunkt, Professionshøjskolen Absalon

15.30 -16.15 - The influence of culture on mathematics teaching and learning: Insights from the Foundational Number Sense Research Project and other projects

 • Paul Andrews, Professor, Stockholm University

Paul Andrews indlæg (abstract)

For more than a century, researchers have accepted that teachers work within a cultural teaching script; what Danish teachers do and believe is what Danish teachers do and believe, and any differences between individuals are typically smaller than those between Danish teachers in general and their colleagues in other countries.

In this talk, drawing on my own and others’ research, I will try to show the extent of culture’s influence, frequently hidden, on all aspects of mathematics teaching and learning.

16.15 -16.25 - Spørgsmål og diskussion

16.25 -16.30 - Afslutning

 • Morten Blomhøj, centerleder, NCUM
TID
Mandag d. 22. november 2021, 9.30-16.00
STED
Ceres Auditoriet, Campus C, Ceresbyen 24, Professionshøjskolen VIA University College, 8000 Århus C
PRIS
Deltagelse er gratis, men udgifter til transport dækkes ikke. 
TILMELDING SENEST D. 15. NOVEMBER 2021
Konferencen er for

Alle med interesse for matematiklæring og undervisning.

Særligt:

 • Matematiklærere og -vejledere i grundskolen og de gymnasiale uddannelser
 • Matematiklærere i erhvervsuddannelserne
 • Matematiklærer-uddannere
 • Matematikdidaktikere
 • Skoleledere og matematikkonsulenter i kommuner
 • Pædagoger