NCUM Konferencen 2021

Matematikundervisningens praksis mødte matematikdidaktisk forskning

På NCUM Konferencen 21, der blev afholdt d. 22. november på Professionshøjskolen VIA i Aarhus, mødte matematikundervisningens praksis den matematikdidaktiske forskning på mange måder. I dagens program var der oplæg med ny forskning. Og erfaringer fra praksis blev præsenteret, afprøvet og debatteret, da omkring 200 deltagere mødtes til en dag i matematikundervisningens tegn.

Overskriften for årets NCUM konference var: ’Samspil mellem udvikling af matematikundervisningens praksis og matematikdidaktisk forskning’.  I åbningsoplægget bød Morten Blomhøj (DPU AU) og Charlotte Krog Skott (KP), leder og viceleder for NCUM, velkommen med præsentation af nogle af NCUM’s nyeste temaer med forbindelse til konferencen.

Konferencens overskrift blev visualiseret med en model, der betoner at udvikling af praksis og forskning kan og skal arbejde i en gensidig vekselvirkning. Det er nemlig en central del af NCUM’s virke og ambition, om at være med til at skabe en engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikunder­visning, at dette foregår i samarbejde mellem praksis og forskning.

Ny matematikdidaktisk forskning

På konferencen præsenterede Kara Jackson, University of Washington, sin egen og kollegers forskning, der dokumenterer betydningen af systematisk og systemisk at understøtte  udvikling af praksis. Her illustrerede hun, hvordan forskere og undervisere med systemstøtte kan samarbejde om at designe og implementere en bedre matematikundervisning via practical measures og skabe basis for forsat udvikling af praksis og efter- / videreuddanelse af lærere. Præsentationen byggede blandt andet på af resultaterne af hendes mangeårige arbejde i MIST-projektet.

Senere var Paul Andrews, Stockholm University og VIA, på scenen. Han har i en årrække forsket i uddannelses- og skolekulturens betydning for matematikundervisningen. Han præsenterede nogle af de grundlæggende forskelle, der er på mål og begrundelser for matematikundervisningen i forskellige lande og på den kulturelle sammenhæng, i hvilken matematikundervisningen bedrives. Han gav eksempler på, hvad det betyder for, hvordan vi skal fortolke resultaterne af PISA-undersøgelserne, og på at det er påkrævet med faglig kritisk analyse af resultaterne og af de PISA-opgaver, der er frigivet.

Erfaringer fra praksis

Efter introduktionen til lektionsstudier og TIME-projektet ved Charlotte Krog Skott og Britta Eyrich Jessen (IND, KU) præsenterede Rasmus Langager, afdelingsleder ved Hummeltofteskolen og Jacob Bahn, specialkonsulent i matematik- og naturfagsdidaktik og Tine Rosenberg Larsen, faglig pædagogisk chef (Center for Uddannelse og Pædagogik, Lyngby-Taarbæk Kommune) deres erfaringer med lektionsstudier og åbne lektioner til at udvikle skolens matematikundervisning i en problembehandlende retning. Der blev redegjort for, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at dette kan ske, hvilket bl.a. kræver et tæt samarbejde mellem skoleledelse, forvaltning og skolens matematiklærere.

Efterfølgende havde deltagerne mulighed for at overvære en liveopførsel af en åben lektion. To lærere: Klavs Ernst Voigt Pedersen og Jens Hareskov fra Hummeltofteskolen, gennemførte en studielektion med 23 elever fra 6.A på Gammelgaardsskolen i Åbyhøj, som de ikke kendte. Eleverne skulle arbejdet med problemet: Hvilket areal er størst i rektanglet (der er gengivet i figuren), det mørke eller det lyse?

Herved kom eleverne til at arbejde med geometri og arealberegning og at udvikle ræsonnementer og generaliseringer. De nåede frem til, at når et rektangel inddeles i fire trekanter med udgangspunkt i et vilkårligt punkt i rektanglet, vil arealet af to modstående trekanter altid udgøre halvdelen af rektanglets areal. Eleverne deltog med stort engagement i lektionen trods en hel sal fyldt med observatører.

Til sidst blev der reflekteret over lektionen og formatet for lektionsstudier blev debatteret i en paneldebat, med de to lærere, Jacob Bahn, Heidi Kristiansen (Absalon) medlem af NCUM’s ekspertgruppe for dagtilbud, Kaj Østergaard (VIA), faglig leder af NCUM’s ekspertgruppe for grundskolen, samt Thomas Kaas (Absalon), medlem af NCUM’s ekspertgruppe for grundskolen.

Konferencen blev modereret af Tomas Højgaard (DPU AU).

Konferencen i billeder