NCUM årskonference: Matematik i sammenhæng - i hele uddannelsessystemet


Glæd dig til NCUMs årskonference i matematik d. 23. og 24. november 2022, som denne gang handler om sammenhænge og overgange i uddannelsessystemet. Konferencen henvender sig til alle matematikinteresserede i dagtibud, grundskoler, erhvervsskoler og gymnasier. Som noget nyt varmer vi op dagen før med en 'Unge forskere-dag', som primært er for forskere og andre interesserede i matematikdidaktisk forskning.

Onsdag d. 23. november

12.00 - 13.00: Lunch and arrival

13.00 - 14.30: Coherence and consistency in theories and the role of theories in mathematics education

  • v/ Angelika Bikner-Ahsbahs, Universitet i Bremen

14.30 - 15.15: Coffee and cake

15.15 - 16.00: Poster session with presentation and discussion research in mathematics education.

16.00 - 17.30: Panel debate: Why and for what do we need research in mathematics education?

  • Participants from universities, teacher training institutions, funds, teaching material publishers and ministeries. Moderator: Mikael Skånstrøm, VIA University College

18.30 - 19.00: Meeting in NCUM’s network for PhD students and young researchers

19.00 - ...: Joint dinner in Odense

Torsdag d. 24. november

09.30 - 10.00: Registrering og kaffe

10.00 - 10.30: Velkomst og status for NCUM

  • v/ Morten Blomhøj og Charlotte Krog Skott, NCUM

10.30 - 11.30: On gaps and progression in Swedish mathematics education

  • Trends, projects and reforms v/ Ola Helenius, Göteborg Universitet, og Linda Ahl, Uppsala Universitet og Göteborg Universitet

11.30 - 12.00: Spørgsmål og diskussion

12.00 - 13.00: Frokost

13.00 - 15.15: Parallel sessioner (vælges ved tilmelding)

  • Sammenhæng mellem dagtilbud og grundskole: Matematisk opmærksomhed i dagtilbud v/NCUMs ekspertgruppe for dag- og fritidstilbud. Matematisk opmærksomhed – mellem dagtilbud og skole v/Birgitte Henriksen og Mette Bundgaard, Københavns Professionshøjskole og Aarhus Universitet. Matematikk i barnehagen, og overgang til skolens matematikk v/Trude Fosse, Fakultet for lærerutdanning, kunst og idrett, Bergen
     
  • Sammenhænge internt i grundskolen: Præsentation af tema v/NCUMs ekspertgruppe for grundskolen. Sammenhænge i matematikken - indhold og repræsentationer v/Mette Bjerre og Pernille Ladegaard, VIA University College
TID:
Onsdag d. 23. - 24. november 2022
STED:
University College Lillebælt,
Niels Bohrs allé 1, 5230 Odense M,
lokale FS102
PRIS:Deltagelse er gratis, men udgifter til transport og konferencemiddag dækkes ikke.
TILMELDNING:
Der åbnes for tilmelding via NCUM’s hjemmeside cirka 1. september 2022.
Del tema Print