NCUMs årskonference 24. nov. 2022

Udbyttet var stort, da deltagerne diskuterede og udviklede forslag til strukturelle, faglige og didaktiske tiltag for bedre brobygning i matematikundervisningen fra dagtilbud over grundskole til ungdomsuddannelser. 

Sessioner om sammenhænge

Til NCUMs årskonference 2022, som blev afholdt d. 24. nov på UCL i Odense, blev der diskuteret på kryds og tværs, erfaringsudvekslet og sat på fokus på, hvor vigtigt, men også svært det kan være at skabe gode strukturelle overgange for børn og unge op igennem uddannelsessystemet. 

I centrum for årskonferencen var parallelle sessioner, hvor pædagoger, matematiklærere og vejledere havde mulighed for at drøfte sammenhænge i matematikundervisningen mellem dagtilbud og grundskole, internt i grundskolen, mellem grundskole og EUD og grundskole og gymnasiet. 

De forskellige sessioner, opridsning af særlige problemområder og ideer, der blev født i grupperne, kan du få et lille indblik i den guidede rundtur blandt grupperne i videoen ovenfor.

Det skete på konferencen

24.nov. 2022

Godt 140 engagerede deltagere var mødt op på NCUMs årskonference 2022 i Odense, som denne gang handlede om at skabe bedre overgange og sammenhæng i matematikundervisningen i det danske uddannelsessystem. Udbyttet var stort, da deltagerne diskuterede og udviklede forslag til strukturelle, faglige og didaktiske tiltag for bedre brobygning i matematikundervisningen fra dagtilbud over grundskole til ungdomsuddannelser.

Konferencen blev modereret af lektor Mikael Skånstrøm, VIA University College og indledt af velkomst og status for NCUM v/Morten Blomhøj, NCUM. Herefter fulgte oplæg om udfordringer med at skabe progression i matematikundervisningen, som professor Ola Helenius fra Gøteborg Universitet og Linda Ahl, Uppsala Univeristet og Gøteborgs Universitet, stod for.

Dagen bød centralt på parallelle sessioner, hvor der blev diskuteret, udvekslet erfaringer og skabt nye ideer til bedre overgange og sammenhæng i matematikundervisningen op igennem uddannelsessystemet fra dagtilbud til ungdomsuddannelser.

Afslutningsvis blev der samlet op på pointer og didaktiske fund fra dagen med paneldebat repræsenteret ved Trude Fosse, Bent Lindhardt, Brian Krog Christensen og Pernille Ladegaard Pedersen.  

NCUM glæder sig til at vise flere videoer fra konferencen, hvor vi både taler med de fremmødte om forventninger, udbytte og fund fra konferencedagen, giver indblik i den opsummerende paneldiskussion og interviewer NCUMs centerleder Morten Blomhøj om perspektiver, tiltag og nødvendigheden i at sætte fokus på et hidtil ubehandlet problem om strukturelle overgange i matematikundervisningen i det danske uddannelsesystem.  

Det sagde deltagerne om NCUMs årskonference

Se hvad deltagerne sagde om udbyttet af NCUMs årskonference 2022 i video oven for.   

Åbning af NCUMs årskonference

Der var dobbeltop på fejring, da NCUMs årskonfernce blev skudt i gang med fødselsdagssang i anledning af NCUMS centerlederes fødselsdag!

Om bedre sammenhæng og overgange i uddannelsessystemet

Det kan lade sig gøre at skabe bedre brobygning i matematikundervisningen. Hør mere om hvordan i video oven for.