Hvad er talforståelse?

Talbegrebet er det allervigtigste matematiske begreb, som børn skal udvikle forståelse for. Det er et omfattende begreb, som består af mange dele. I dagtilbud handler det om at forstå de mundtlige talord og senere de skriftlige. Læs om børns udvikling af talforståelse, og om de syv situationer, hvor talordene får forskellig betydning.

For børn i dagtilbud drejer det sig først om at udvikle en forståelse for de mundtlige talord og det 'at tælle.' Senere i dagtilbuddet drejer det sig, om hvordan vi skriver tal, herunder det talsystem vi bruger, når vi skriver tal med to eller flere cifre.

Se også tema om 'At tælle'

De mundtlige talord

Det allerførste, børn lærer knyttet til talforståelse, er de mundtlige talord: en, to, tre, fire, fem, osv. Børn bliver opmærksomme på, at de voksne og de ældre børn bruger nogle bestemte ord, dvs. talord, i nogle bestemte situationer. De bliver efterhånden også opmærksomme på, at disse ord kommer i en bestemt rækkefølge, og at ordene bruges til at finde svar på nogle bestemte spørgsmål.

Eksempel

"Hvor mange dukker leger du med, Rasmus?"," Kan du finde ud af, hvor mange børn vi er på blå stue i dag, Christina?", "Hvor mange børn står foran dig i køen for at vaske hænder, og hvor i køen står du, Gustav?", "Hvis vi måler med dine fødder, Nicole, hvor langt er der fra sandkassen til legestativet?", "I dag fylder du år, Jacob. Hvor mange år er du blevet? Hvilket tal skal vi så skrive?"

Eksemplerne viser, at der i daginstitutionen findes mange situationer, hvor voksne og børn bruger talord. Talordene er altså en vigtig del af den generelle sprogudvikling for børn. Talordene er de første ord, børn lærer at bruge for at kommunikere matematik med hinanden og med voksne.

Talsymboler

Illustration af fire symboler

Talsymbolerne spiller lidt senere i børns udvikling en afgørende rolle i børns talforståelse. Det bliver så vigtigt at give børnene erfaring med de forskellige talsymboler, og hvilket antal disse symboler svarer til. Det er også vigtigt at give børnene erfaringer med sammenhængen mellem forskellige udtryksformer for antal, dvs. sprog, talsymboler, tællestreger og objekter.  

Børns udvikling af talforståelse

Talord er en integreret del af både børns og voksnes hverdag og dagligsprog. Børn møder disse talord tidligt i livet. Familiemedlemmer, ældre børn i dagtilbuddet, ansatte i dagtilbuddet og andre voksne bruger talord i mange forskellige situationer, fx når de spiller spil, i regler og sange, og når de tæller forskellige objekter i deres omgivelser. Dette medfører, at børn tidligt erfarer brugen af talord og dermed begynder at bruge dem selv, på samme måde som børn lærer sprog mere generelt. 

I dagtilbuddet bruges talord ofte, og mange har cifre hængende på væggen. Børn tæller spande i sandkassen, snegle og biler osv. Både voksne og børn tæller børn og voksne! 

At fokusere på brug af talord er således at fokusere på nogle af de ting, det pædagogiske personale gør i forvejen.

Eksempel

Josefine (2½ år) leger med nogle sten, hun har fundet i daginstitutionens udeområde. Hun går i gang med at lægge dem efter hinanden og begynder at sige: ”En, to, tre, seks, fire, otte”.

Johannes (voksen) observerer dette og går hen og spørger Josefine om, hvor mange sten hun har. Det kan Josefine ikke svare på.

I eksempelfortællingen har Josefine lært nogle specielle ord, som bruges til at finde et antal, men hun har endnu ikke lært den bestemte rækkefølge af talord. På den anden side er Josefine kommet et stykke vej, idet hun siger de tre første talord i rigtig rækkefølge, og de efterfølgende ord er også talord (ikke andre ord som 'sten', 'den' eller 'dem der').

I dette eksempel kan vi se, at talordene bliver brugt af Josefine som i en tællingssituation. Johannes forsøger derimod at rette opmærksomheden mod at bruge talordene i en kardinalsituation, den situation, hvor talord bruges som angivelse af et antal objekter. Kardinale situationer har Josefine åbenbart ikke så mange erfaringer med endnu.

Situationer med tal og betydning skifter hele tiden

Intentionen er, at børn i dagtilbud tilegner sig talordene og oplever de forskellige situationer, talordene bliver brugt i. Dette er udfordrende for børn, i og med, at samme talord bliver brugt i forskellige betydninger i forskellige situationer.

Voksne skifter let mellem de forskellige betydninger, og det kan faktisk være vanskeligt for voksne at forstå, hvor adskilte disse betydninger er for børn. Børn har derfor behov for at møde talord i de forskellige situationer, så de kan opfatte, hvilken betydning talordet har i hver enkelt situation.

Se beskrivelsen af de syv situationer

Børn begynder med remser

I den begyndende fase bruger børn talordene, uden de er bevidste om betydningen af talordene. De synes bare, det er sjovt at bruge de nye ord, de lærer, uden talordene er knyttet til nogen bestemt forståelse.

For børn er brugen af talordene at sammenligne med at sige en remse. En opremsning af talordene som betegnelser eller navne. Dette kan sammenlignes med børns læring af bogstaverne i alfabetet. Børn begynder at lære remser med talord, fra de er små. I starten er denne remse ganske kort, og så udvides længden på remsen, efterhånden som børnene lærer flere ord, der passer med remsen.

Først læres remsen 'en, to, tre', derefter talordene op til ti og videre til 20, 30 osv.  

Forskning viser, at børn tilegner sig talordenes betydning i de forskellige situationer over lang tid, fra de er to år, til de er omtrent otte år. Talordene brugt i de forskellige situationer har til at begynde med separate betydninger for børn. (Kilde 1 og 2)

Skab muligheder, hvor børn kan undre sig

Gradvis begynder børn at se sammenhænge mellem de forskellige betydninger, efterhånden som de gør sig flere og flere erfaringer.

Det er vigtigt, at børnene:

  • bliver opmærksomme på talordenes forskellige betydninger i forskellige situationer
  • får muligheder for at reflektere over talordene og møde dem i forskellige situationer. 

Og det pædagogiske personale kan skabe muligheder for børn, hvor de kan undre sig over og udforske talordene og samtidig gøre børn opmærksomme på brugen af talord i de forskellige situationer.

TIL OVERVEJELSE I TEAMET

Refleksionsspørgsmål:

  • Hvor langt har de forskellige børn i din institution udviklet talremsen?
  • Hvor ofte og i hvilke situationer får børnene erfaring med talord og tager selv talord i brug?
  • Hvordan kan I give børnene mulighed for at møde talord i flere forskellige situationer?
til: DAGTILBUD
emne: TALFORSTÅELSE
 

Forfatter

Martin Carlsen

Professor
Institutt for matematiske fag, UiA


Udgiver

Temaer på matematikdidaktik.dk udvikles i tæt samarbejde mellem forskere og praktikere og udgives af NCUM.
Se redaktionen og vores redaktionelle retningslinjer

Kilder

  1. Fuson, K. C. (1988). Children’s counting and concepts of number. New York: Springer-Verlag.
  2. Fuson, K. C. (1992). Relationships between counting and cardinality from age 2 to age 8. I J. Bideaud, C. Meljac og J.-P. Fischer (red.), Pathways to number. Children’s developing numerical abilities (s. 127-150). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Del tema Tag med