Udviklingskonference om undersøgende matematikundervisning

Lektionsstudier og undervisning gennem problemløsning 
– didaktikkonference med observation og refleksion af live-undervisning

NCUM, KP og Hummeltofteskolen (Lyngby-Taarbæk Kommune) inviterer til konference med fokus på undervisning gennem problemløsning og lektionsstudier.

Konferencen er bygget op om live-lektioner undervist af eksperter i undervisning gennem problemløsning og lektionsstudier. Lektionerne danner basis for oplæg og diskussioner om matematikdidaktiske praksisformer og matematikdidaktisk udviklingsarbejde.

Japansk matematikundervisning vandt for alvor international interesse og anerkendelse efter studier af den daglige praksis, hvor undervisning gennem problemløsning anvendes systematisk, og tillægges en stor del af æren for konstant høje elevudbytter. Mest kendt er dog lektionsstudier, der stadig anses for afgørende for udviklingen og udbredelsen af undervisning gennem problemløsning. Lektionsstudier er samtidig et effektivt format for kompetenceudvikling for lærere og har samtidig stor betydningen for udvikling af både curriculum og undervisningsmaterialer.

Konferencen forløber over to dage, hvor vi vil få indblik i de konkrete praksisser og ideerne bag. Dagenes program er delvist afhængigt af hinanden, men kan også opleves enkeltstående. Det endelige program udgives senere, men begge dage vil der være en live-lektion med elever fra Hummeltofteskolen. Forud for hver lektion gennemgås lærerens intentioner, de didaktiske ideer, opgaver og materialerne. Lektionen diskuteres efterfølgende ud fra deltagernes observationer.

Desuden vil der mandag være en præsentation og diskussion af, hvordan det faglige indhold struktureres i Japan, og hvordan denne struktur udfoldes i praksis. Tirsdag vil der være oplæg og fælles refleksioner over, hvordan denne form for undervisning og den dertilhørende udviklingspraksis kan bruges som inspiration til udviklingsarbejde i Danmark.

Deltagelse koster 150 kr. pr. dag inklusiv forplejning. Det er muligt at tilmelde sig begge dage eller en af dagene. Studerende kan ekstraordinært tilmelde sig gratis (uden frokost), og konferencen kan dermed indgå som et obligatorisk element i undervisningsforløb ved eksempelvis læreruddannelserne. Hvis man som studerende ønsker frokost ved arrangementet, skal tilmeldingen foregå på standardvilkår.

Tid:
Mandag d. 9. og tirsdag d. 10 oktober kl 8.30 - 15.30
Sted:
Hummeltofteskolen
Grønnevej 218
2830 Virum
Pris:
150 kr. pr. dag inkl. frokost eller ekstraordinært gratis for studerende, hvis frokost fravælges.
Tilmelding:
Tilmelding sker på nedenstående link
Materialer