Konference om matematisk opmærksomhed i dagtilbud tiltrak mange deltagere

Runde mælkelåg lagt i mange forskellige mønstre, terningekast, højder på solsikker og vægten af sten. Der var tid til at lege, erfaringsudveksle og genere nye ideer til at bringe matematisk opmærksomhed mere ind i dagligdagen i dagtilbud. Det handlede NCUMs konference om d. 28.feb. 2023.


Hvordan kan man skabe opmærksomhed og nysgerrighed blandt børn for matematik via leg, aktiviteter og udflugter? Det spørgsmål tog NCUM op på konferencen om matematisk opmærksomhed i dagtilbud, som blev afholdt på DPU d. 28. feb. 2023. Og emnet tiltrak mange deltagere.

Godt 170 dedikerede pædagoger, dagtilbudsledere og kommunale konsulenter var mødt op til en dag, der indeholdt både oplæg, plenumdiskussioner og workshops. Formålet var at kaste lys over, hvad matematisk opmærksomhed egentlig er, hvorfor det gavner og hvordan, det kan praktiseres.

Mere fokus på matematikken i hverdagen

Selvom der i børnehaver laves masser af aktiviteter med børn, hvor matematik er indlejret, mangler der opmærksomhed på, at matematik indgår i rigtigt meget og ligger til grund for vores evne til at forstå verden og klare sig godt i den. Forskning viser nemlig, at stimulerer den voksne barnets medfødte matematiske nysgerrighed og tidlige evne til fx at fornemme rum, former, antal, placering, mønstre og sprog, så styrker det barnets matematiske kompetenceudvikling. Forskning fastslår også, at det at have matematiske kompetencer øger menneskers livsduelighed. Har man matematiske kompetencer, er man m.a.o. i stand til at håndtere hverdagen på en mere hensigtsmæssig måde, man kommer længere i uddannelsesystemet, sikrer sig bedre livsindkomst og generel trivsel. Forskning viser, at tidlig indsats der styrker børns matematiske kompetencer har stor positiv effekt på, hvordan de senere klarer sig i matematik og i uddannelsesystemet generelt. Børn, der i fireårsalderen har vanskeligheder med simpel antalsbestemmelse, vil med op til 80 % sikkerhed opleve matematikvanskeligheder i 12-årsalderen.

Fra se til indse

At børn tidligt kan se og registrere forhold i omverdenen, gør dem ikke i stand til at forstå og indse forhold og sammenhænge i den. Matematisk opmærksomhed skal styrkes vha. af fokus og bevidstgørelse. Og det af voksne og pædagogisk personale, som kan gribe de hverdagssituationer, som der er mange af i dagtilbud, hvor matematik indgår. Det gælder ikke kun, når der skal dækkes bord og tælles tallerkener, glas og bestik, men også når der bygges hule af lange og kortere pinde, fyldes spande af sand til sandslotte, leges med klodser i forskellige størrelser og former og meget mere. At bevidstgøre matematiske fænomener og begreber for børn som få, færre, oppe, nede, mindre og større end osv. giver børn en bedre forståelse af verden omkring dem og ballast for videre læring samt interaktion med omverdenen. I dagtilbud består hverdagen ofte også af gentagelser, rækkefølge, forudsigelighed, størrelsesforhold og strukturer, som alt sammen indeholder matematik, som det betaler sig at sætte ord på. Noget, den styrkede pædagogiske læreplan netop tilsigter med fokus på matematisk opmærksomhed, faciliteret af det pædagogiske personale.  

At lege matematik ind

Matematisk opmærksomhed skal dog ikke forveksles med matematik som skolefag. Det er en måde at se verden på, som kan leges ind. Og leges, det skal der i børnehaven. Perleplader giver fx. anledning til snak med børn om, hvad et mønster er, hvor mange perler, der skal til for at fylde pladen ud. Udflugter giver mulighed for at gå på jagt efter rektangler, trekanter, cylindre i omgivelser.  Matematisk opmærksomhed handler således ikke om stramt styrede spørgsmål og søgen efter specifikke svar. Det handler om at udforske verden sammen med børnene og stille nysgerrige, åbne spørgsmål. Har børn voksne omkring sig, der har gjort sig overvejelser om, hvad der fremmer børns matematiske opmærksomhed, hvor børnene er nu, og hvor de kan udvikle sig, er man godt på vej til at hjælpe børn med at styrke deres matematiske opmærksomhed. 

Se videooplæg fra konferencedagen på NCUMs portal og få mere af vide om matematisk opmærksomhed.  

Flere nyheder fra NCUM