Den årlige nationale konference for matematiklærere på EUD/EUX 2024

NCUM inviterer hermed til årets konference for matematiklærere på SOSU-, handels- og tekniske skoler. På baggrund af de positive tilbagemeldinger fra sidste års konference fortsætter vi med at arrangere den over to dage. Hovedvægten på konferencen vil være inspiration, sparring og udvikling af matematikundervisningen – og der vil være tid til erfaringsudveksling, drøftelser og arbejde med konkrete idéer til matematikundervisningen på tværs af skoler og fagretninger.  Alle matematiklærere, som underviser inden for alle EUD-niveauer samt EUX, er velkomne til at deltage i konferencen.

BEMÆRK: Medbring gerne gode idéer og materialer fra din undervisning – stort som småt – og få lejlighed til at vende det med kolleger fra andre deltagende skoler under punktet erfaringsudveksling.

Husk at medbringe egen computer.

Med venlig hilsen netværkskoordinatorerne i NCUM

Frank Justesen (frju@tradium.dk) og Bent Lindhardt (bli@pha.dk)

PROGRAM MANDAG

09.30: Ankomst med brød

10.00: Velkomst

v/ netværkskoordinatorerne

10.10: Kunstig intelligens (AI) i undervisningen

v/ Mark Arpe Mortensen, Center for IT i Undervisning

Forløbet vil være en blanding af egen afprøvning af AI’s muligheder samt inspiration og diskussion fra og med oplægsholderen. Husk at medbringe egen computer.

I dette vil bl.a. indgå  

  • Præsentation af AI og CoPilot
  • Øvelse i udformning af en enkel adaptiv chatbot, der kan guide elever gennem matematiske problemstillinger uden direkte at give svarene
  • Eksempler på anvendelsen af AI-assistenter i matematikuddannelsen og hvordan disse værktøjer kan forbedre læring og engagement
  • Praktisk øvelse af anvendelse af AI-værktøjer i matematikundervisningen

Afsluttende diskussion om de udfordringer og muligheder, der er forbundet med at bruge AI i matematikundervisningen. 

12.30: Frokost og indkvartering

På tværs af erhvervsskoler vil der blive lejlighed til at drøfte oplægget i relation til egne erfaringer og hverdag.

13.30: Workshop 1,2,3

De tre workshops vil være en blanding af oplæg, gensidig inspiration og diskussion. Der skal ved tilmeldingen vælges mellem de tre workshops som 1. og 2. prioritet. Se beskrivelse i invitationen. Alle workshops tilstræber et indhold, som vil kunne transformeres ind i alle typer af EUD/EUX-linjer og -skoler

  1. Forskellige opgaver til forskellige formål

v/ lektor emeritus Bent Lindhardt, NCUM, og lærer Lauge Granerud, RTS og NCUM      

  1. Hvad kan lærere og elever bruge diagnostiske opgaver til?

v/ lektor Bettina Dahl Søndergaard, Aalborg Universitet og NCUM

  1. Matematikkens redskaber brugt på praktiske problemer

v/ adjunkt Mikkel Johansen, KP og NCUM

15.30: Pause

15.45: Erfaringsudveksling – ideudveksling

Gruppemøder om hverdagens udfordringer samt mulighed for præsentation af gode idéer fra undervisningen. 

Opdeling i relevante grupper (SOSU, handelsskoler og tekniske skoler). Spørgsmål til hinanden med konstruktiv kritik og feedback.

16.45: Afrunding på dagen

18.00: Spisning

20.00: Fællesaktivitet

PROGRAM TIRSDAG

8.15: Godmorgen

8.20: Matematik med hænderne

v/ Pernille Pind

Matematik er et abstrakt fag, som vi lærer med hovedet, men vejen til hovedet kan ofte gå gennem hænderne. I oplægget vil jeg med fokus på relevans for EUD gøre rede for, hvordan matematiklæring kan ske gennem konkrete fysiske erfaringer samtidig med, at vi også ser på, hvilke begrænsninger og faldgruber de fysiske erfaringer og konkrete materialer har.  Oplægget vil være spækket med eksempler.

9.45: Pause

10.00: Præsentation af The Curve-projektet

v/ Lærere fra TECHCOLLEGE i Aalborg, Martin Aggerbek fra firmaet Idefu, lektor Mette Christensen og lektor emeritus Bent Lindhardt

Deltagere fra det treårige The Curve-projekt på Aalborg TECHCOLLEGE vil fremlægge resulatet af deres samarbejde om at videreudvikle matematikundervisningen mod en mere dialogisk, eksperimenterende undervisning, der øger elevernes forståelsesniveau og deres oplevelse af matematiske kompetencer som nyttige i udførslen af det valgte erhverv. Derudover at have etableret et arsenal af konkrete materialer, som kan understøtte en sådan undervisning.

Der vil efter oplæg blive lejlighed til at se på nogle af de materialer, der er udviklet – og tale med de lærere, som har brugt det.

11.00: Præsentation af KLUMP-projektet

v/ Bettina Dahl Søndergaard & Frank Justesen

KLUMP er finansieret af Novo Nordisk og er et samarbejde mellem Tradium, Aalborg Universitet og NCUM. KLUMP står for Kompetenceløft af undervisere i matematik på erhvervsskoler. Fokus i projektet er etablering af samarbejde mellem fag- og matematiklærere om at udvikle undervisningsforløb, der bygger bro mellem matematikken og erhvervsfaget og hermed både øger motivation og læringen hos eleverne.

Der bliver mulighed for at høre om forløbet i forhold til idégrundlag, målgruppe mv. Desuden vil der være tid til at stille spørgsmål.

11.30: Nyt fra ministeriet

v/ fagkonsulent Flemming Kastberg

12.00: Frokost

12.45: Bagud og fremad: Visioner for ekspertgruppens arbejde

v/ formand for NCUMs ekspertgruppe for EUD, Bettina Dahl Søndergaard

Gruppen og dens arbejde er beskrevet på NCUMs hjemmeside. Her finder du en række temaer om forskellige emner relevant for undervisere på erhvervsskoler samt relevante videoer.

13.15: Det var så den konference ...

v/ Mikael Skånstrøm, VIA

Et afsluttende, samlende overblik over konferencens indhold med fremadskuende perspektiver.

13.45: Afrunding

14.00: Konferencen slutter

TID:
Mandag d. 16.09.24 kl. 9.30 - tirsdag d. 17.09.24 kl. 14.30
STED:
Brogården, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
PRIS:
2975 kr.
TILMELDINGSFRIST:
Mandag d. 19. august 2024
Tilmelding sker via nedenstående link:

Dagens program og workshopbeskrivelser: