STEM, tal og algebra i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser

NCUM inviterer til en konference, hvor fokus er på sammenhæng i matematik fra grundskolen til de gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Vi zoomer denne gang ind på algebra og STEM-undervisning med fokus på M.

Marit Hvalsøe Schou (Odense Tekniske Gymnasium SDU og med i den tværgående ekspertgruppe i NCUM) fortæller om sit ph.d.-projekt med formler og symboler og NCUMs aktuelle arbejde med udvikling af en national indsats for tal og algebra-området. Endvidere kommer Dorte Moeskær Larsen (SDU og LabSTEM-projektet) samt Søren Hansen (AAU og LabSTEM Nord) og fortæller om, hvorfor vi skal lave STEM-undervisning med fokus på M’et med udgangspunkt i LabSTEM-projektet.

Målgruppen for konferencen er matematiklærere i udskolingen, matematiklærere fra de gymnasiale uddannelser samt matematikundervisere ved erhvervsuddannelser. Programmet rummer mulighed for at dele og drøfte konkrete ideer til og erfaringer med undervisningsforløb.

Konferencen afholdes to steder i landet med næsten det samme program: 

  • Tirsdag den 5. december i auditoriet på Campus Slagelse, Professionshøjskolen Absalon, Søndre Stationsvej 20, 4000 Slagelse
  • Onsdag den 13. december i auditoriet (stueetagen) på Aalborg City Gymnasium, På Sporet 4, 9000 Aalborg.
Pris: 250 kr. som inkluderer frokost og øvrig forplejning.
Tilmelding:
Tilmelding senst d. 28. november på de relevante links.

Materialer fra dagen