Opstartskonference: Nyt netværk for kommunale matematikkonsulenter


Vi er en initiativgruppe af kommunale matematikkonsulenter, som sammen med NCUM ønsker at etablere et nationalt netværk for de kommunale konsulenter, som sidder på forvaltningerne med matematik som opgaveområde. Netværket har til formål at skabe mulighed for at udveksle ideer, dele erfaringer og diskutere, hvordan vi som matematikkonsulenter kan implementere og drifte kommunale matematikindsatser på landsplan. Omdrejningspunktet for opstartskonferencen er refleksion, netværk, sparring og muligheder for vidensinput fra andre kommunale matematikkonsulenter og NCUM. Vi håber derfor, at I vil sætte kryds ved d. 16. november fra kl. 10 - 16, hvor vi mødes i Spinderihallerne i Vejle til en spændende udviklingsdag. 

Onsdag d. 16. november 2022

09.30 - 10.00: Ankomst og morgenmad

10.00 - 10.10: Velkomst ved koordinator for netværket for matematikkonsulenter

  • v. / konsulent Christina Voigt

10.10 - 11.00: Perspektiver på et nationalt netværk for matematikkonsulenter

  • v. / leder af NCUM Morten Blomhøj

11.00 - 12.00: Motivation for etablering af et nationalt netværk og kommunale initiativer v. /initiativgruppen

Gruppedrøftelser ift. opgaven som kommunal konsulent

12.00 - 13.00: Frokost

13.00 - 15.00 : Faciliterede gruppedrøftelser ift. formålet med netværket

15.00 - 15.15: Pause med kaffe/te og kager

15.15 - 15.55:Input og national idegruppe til netværksdag 2023

Respons på dagen og input til kommende tematikker for netværket

15.55 - 16.00: Opsamling og tak for i dag

TID:
Onsdag d. 16. november 2022
Kl. 10.00 - 16.00
STED:
Spinderihallerne
Spinderigade 11, 7100 Vejle
 
PRIS:
Deltagelse er gratis, men udgifter til transport dækkes ikke.
Del tema Print