Test og kortlægning

Undervisning og eksamen på grundforløb i erhvervsuddannelser skal gennemføres i løbet af relativt kort tid. Med kortlægning og brede test kan man hurtigt at få indblik i elevernes profil, niveau og motivation og derved  bedre tilrettelægge og gennemføre en god undervisning.


Del tema Tag med