Eksempler fra praksis om undersøgende matematikundervisning

I det følgende ser vi nærmere på forskellige eksempler på, hvordan elever kan arbejde undersøgende i matematikundervisningen. 

Se video fra en dansk skoleklasse, hvor eleverne sammenligner størrelsen af forskellige brøker med afsæt i en konkrete situation, som handler om, at de skal dele et antal sandwich i klassen i forbindelse med en klassetur.

til: GRUNDSKOLE 
emne: UNDERSØGENDE MATEMATIKUNDERVISNING

UDGIVET: 2021

Forfatter

Kaj Østergaard 

Lektor, ph.d.
VIA, Læreruddannelsen i Aarhus


Udgiver

Temaer på matematikdidaktik.dk udvikles i tæt samarbejde mellem forskere og praktikere og udgives af NCUM.
Se redaktionen og vores redaktionelle retningslinjer
Del tema Print