Personalets samarbejde om børns udvikling at matematisk opmærksomhed

Personalets samarbejde og samtaler om børns udvikling er afgørende for de muligheder, børn får for at udvikle sig både personligt, socialt, sprogligt - og inden for matematisk opmærksomhed.

Her er en stribe oplæg til samtale og samarbejde, som kan bruges på personalemøder. Oplæggene indeholder forslag til at tage afsæt i forskellige film og tekster fra matematikdidaktik.dk med tilhørende forslag til refleksions- og diskussionsspørgsmål. Her indgår også aktiviteter med børnene, som fokuserer på fx deres indbyrdes relationer og samarbejde, sprog og matematiske opmærksomhed. Ud over læreplanstemaet ’Natur, udeliv og science’ knytter hvert oplæg an til en eller flere af de øvrige læreplanstemaer.

til: DAGTILBUD
emne: Personalemøder
UDGIVET: 2023

Del tema Print