Årsmøde for matematikvejledere2021


Program for årsmødet i matematikvejledernetværket F3M

9.00-9.20 - Velkomst v. Mette Bendix Lomholt

9.20 - 10.15 - Præsentation af NCUM og matematikdidaktik.dk v. Morten Blomhøj og Charlotte Krog Skott

Præsentation af NCUMs netværkskoordinatorer for de gymnasiale uddannelser:  Christina Cæsarsen + Mette Bendix Lomholt. Debat om muligt samarbejde mellem matematikvejledernetværket og NCUM.

10.15 -10.30 - Pause

10.30 -12.00 - Introduktion af dagens oplægsholdere v. Mogens Niss.

Roles of examples in teaching, learning and doing mathematics. Oplæg ved Anne Watson (Oxford University) & John Mason (Open University). Der vil blive udsendt et par tekster, som man kan orientere sig i som baggrund for oplægget. Der indlægges en pause undervejs.

12.00 - 12.45 - Frokost

12.45 -14.15 - Gruppearbejde

Med udgangspunkt i diskussionsspørgsmål fra Anne og John, og forberedelse af evt. spørgsmål til oplægsholderne og/eller til fælles diskussion. Opklarende spørgsmål til oplægsholderne (15 min.) Fælles diskussion med udgangspunkt i spørgsmålene fra Anne og John (45 min.).

14.15 -14.30 - Pause

14.30 -15.00 - Oplæg fra en matematikvejleders hverdag

Projekt ”Basisskriftlighed” på egen skole med anvendelse af materiale fra vejlederuddannelsen. Erfaringsrunde/input, hvis det giver mening. Evt. dannelse af projektgrupper

15.00 -16.00 - Generalforsamling i Foreningen af eksaminerede Matematikvejledere, F3M

  • Status på foreningen
  • Valg til bestyrelsen
  • Vedtægtsændringer
  • mv
Årsmødet blev afholdt virtuelt d. 18. maj 2021

Materiale fra dagen