Indledende møde med matematikkonsulenter


D. 16/9-2021 inviterede NCUM kommunale matematikkonsulenter til et indledende møde med det hovedfokus at drøfte mulighederne for at danne netværk omkring arbejdet med matematisk opmærksomhed i dagtilbud – ikke mindst i lyset af den nye, styrkede læreplan.

På mødet blev det anbefalet NCUM at invitere til et heldagsseminar om matematisk opmærksomhed og netværksdannelse. Det blev også opfordret til at tænke i samarbejde mellem matematikkonsulenter og pædagogiske konsulenter ude i kommunerne, så en matematikdidaktisk viden kunne tænkes sammen med en pædagogisk indsigt på småbørnsområdet. På den baggrund planlægges der en heldagskonference om tidlig matematisk opmærksomhed i dagtilbud med flere internationale oplægholdere i sommeren 2022.

Del tema Print