Nyt tema: Oplæg til personalemøder i daginstitutionen

Hvordan kan daginstitutioner sætte matematisk opmærksomhed på dagsordenen og give børnene mulighed for at udvikle sig personligt, socialt og sprogligt?

Det giver NCUMs nye tema svar på med en stribe oplæg til personalemøder, som kan bruges til samarbejde og udvikling i daginstitutionen.

Oplæggene giver ideer til samtaler i personalegruppen om hvordan man kan styrke børns oplevelse og forståelse af matematiske aspekter af deres hverdag. Her findes forslag til, hvordan personalemøder konkret kan bygges op, samt forslag til tekst og video, der kan inspirere arbejdet. Der gives også konkrete forslag til aktiviteter, der kan laves med børn. Desuden indgår refleksionsspørgsmål til diskussion i fagteamet, som tager afsæt i læreplanstemaet ’Natur, udeliv og science’.


Forfattere

Martin Carlsen

Professor
Institutt for matematiske fag, UiA

Heidi Kristiansen

Lektor
Professionshøjskolen Absalon

Birgitte Henriksen

Ph.d studerende