Overblik over danske matematikdidaktiske ph.d.-projekter

En del af NCUM's opgave er at samle og skabe overblik over matematikdidaktisk forskning i Danmark. I dag lanceres den første del af dette arbejde.

Målet er, at alle udgivne og igangværende ph.d.er, der er udgivet på danske universiteter, skal kunne findes på matematikdidaktik.dk.

Det er ph.d.-forfatterne selv, der beskriver deres projekt og ph.d.ens resultater.

Vi indsamler løbende de udgivne og igangværende ph.d.er, og på siden har vi allerede nu beskrivelser af:

  • Den første ph.d.-udgivelse fra 1984
  • 18 projekter, der er udgivet mellem 1992 og 2021
  • 3 igangværende projekter 

og indsamlingen fortsætter i den kommende tid, så siden på sigt bliver et fuldt overblik over den matematikdidaktiske forskning i ph.d.er i Danmark.

Se de foreløbigt indsamlede projekter her