Nyt tema: Matematisk modellering på erhvervsskoler

I dette tema ser vi på, hvad matematisk modellering er og kan bruges til på erhvervsskoler. Kort fortalt går matematisk modellering ud på at anvende matematik til at forklare og løse virkelighedsnære problemstillinger med afsæt i et erhverv.

Når erhvervskoleelever arbejder med matematisk modellering, implicerer det brug af matematiske teorier, metoder og resultater til at løse et problem fra den virkelige verden.

Modellering i undervisningen handler om, at elever bliver i stand til at kunne analysere grundlaget for og egenskaber ved matematiske modeller. Modellering fordrer også, at eleverne kan forholde sig kritisk til anvendelse af modeller og begrænsninger ved disse og selv fortage modelbygning i en given sammenhæng.

Med temaet belyses læreplaner, modellering som kompetence, et udpluk af modeller og ideer til, hvordan man som lærer kan anvende modellering i undervisningen.


Forfattere

Bettina Dahl Søndergaard

Lektor, ph.d. i matematikdidaktik
Aalborg Centre for Problem Based Learning in Engineering, Science and Sustainability under the auspices of UNESCO,
Aalborg Universitet/AAU