Matematiklærerens Dag på Bornholm


Det er med stor fornøjelse at NCUM, Danmarks Matematiklærerforening og KP-CFU Bornholm for første gang kan præsentere skolerne på Bornholm for: Matematiklærerens Dag. Temaet er ”Undersøgende matematik og sproglig udvikling”

Samarbejdsgruppen har sammensat et program, som vil give inspiration og eftertanke til matematikundervisningen og god mulighed for at erfaringsudveksle med matematikkollegaer fra hele øen.Vi håber, at skolerne vil sende alle matematiklærerne af sted, så den videre udvikling af matematikundervisningen på Bornholm har samme udgangspunkt. Hvis der er opbakning til sådan en dag, kunne det fremover blive en tradition for matematiklærerne på Bornholm at mødes den sidste onsdag i april for både at inspirere hinanden og få inspiration udefra. Vi er meget glade for, at NCUM har gjort det muligt at lade deltagelsen være gratis på denne første Matematiklærerens Dag på Bornholm.


Venlig hilsen og på gensyn!
Bent Lindhardt, NCUM - Henrik Fine Balle, Morten Jørgensen og Dorte Pauck Due, Matematiklærerforeningen på Bornholm - Kirsten Lenz, CFU Bornholm

PROGRAM

08.30-08.50 - Kaffe, te og brød

08.50-09.00 - Velkomst

09.00-09.45 - Curiosity Doesn’t Always Kill the Cat

 • v/Charlie Gilderdale, co-ordinator NRICN
  We know that good mathematicians are not only good at answering questions - they are also good at asking questions, experimenting with examples, conjecturing, looking for connections, and finding new ways of applying familiar ideas. 
  This presentation is intended for teachers wanting to create a culture of enquiry in their classrooms and will focus on how we can enrich students’ learning experience. We will consider strategies and NRICH resources nrich.maths.org which can be employed to encourage students to work and think like mathematicians.

09.45-10.00 - Spørgsmål

10.00-10.45 - Sprog og dialog - Hvordan gør vi noget ved det i matematikundervisningen?

 • v /Heidi Kristiansen, lektor Professionshøjskolen Absalon
  ”Tale er sølv, tavshed er guld” og ”Man skal ikke sige alt, hvad man ved, men vide, hvad man siger.”
  Sådan lyder to gamle ordsprog. Hvornår og om hvad skal vi tale i mate-matikundervisningen, og hvornår skal vi tie? Hvordan får samtalerne med og mellem eleverne kvalitet, så samtalerne bliver til andet end resultatud-veksling, men kommer til at kvalificere elevernes læring? Oplægget cen-trerer sig om disse spørgsmål og giver konkrete eksempler på aktiviteter, der giver eleverne mulighed for at udvikle deres sprog i matematik og udvikle deres forståelse af matematik ved at bruge sprog.

10.45-11.00 - Pause

11.00-12.00 - Workshops til indskoling, mellemtrin og udskoling

 • Indskolingen v/Dorte Reuther, tidl. Rønne Privatskole 
  Er det matematik?
  Skal matematik kun være et selvstændigt fag eller kan det flettes ind i andre fag?
  Fx spil med logolæsning og spil, som eleverne selv er med til at lave.
  Kan man lave matematik med ting fra eks. køkkenet?
  Hvordan kan man forklare og visualisere målestoksforhold for de yngste børn i skolen?Hvad stiller vi op med de elever, som synes, at matematik er svært eller kedeligt?Hvordan får vi forældrene til at bakke op om de aktiviteter, der arbejdes med?
  På workshoppen vises eksempler på aktiviteter, hvor bla bueskydning, gummistøvle kast, spil og hinkeruder indgår.
 • Mellemtrinnet v/Jaqueline Schwencke Overgaard, Søndermarkskolen Scenarier i matematikundervisningen
  Scenariet kan være at åbne et pizzeria i klassen, et lagkagehus, en bager eller måske et mejeri, når matematikundervisningen står på brøker. Ideen er at sætte det matematiske fagområde ind i et genkendeligt scenarie, hvor fagbegreber bliver en del af legen, og forståelsen udvikles i forberedelsen til legen og i legen.
  Den undersøgende arbejdsform er i denne undervisningsform til stede ved scenariets åbenhed og oplevelsesværdi.  
 • Udskolingen v/Steven Mogensen, Peterskolen
  Praktisk og kreativt arbejde i matematikundervisningen
  I denne workshop vil vi se på muligheder for at bruge praktisk og kreativt arbejde i matematikundervisningen. 
  ​​​​​​​Det bliver hands-on undervisning, hvor deltagerne selv afprøver nogle ideer og forløb, som man efterfølgende kan bruge i egen undervisning. 

12.00–12.45 - Frokost

12.45-14.15 - Workshops fortsat

14.15-14.30 - Pause

14.30-15.30 - Hvor er matematikundervisningen på vej hen?

 • v/lektor Bent Lindhardt, netværkskoordinator for NCUM
  Oplægget vil sætte dagens matematikundervisning under lup. Vi vil  komme ind på tendenser og udfordringer såvel nationalt som internationalt - samt diskutere hvor og hvordan man kan håndtere den viden.

15.30 - Tak for i dag

TID
Onsdag d. 27. april 2022 kl. 8.30-15.30 
STED
Campus Bornholm i Auditoriet.
Parkering ved Idrætshallen Rønne Nord
PRIS
I år gratis inkl. fuld forplejning pga. økonomisk støtte fra NCUM
TILBAGEMELDING OG YDERLIGE INFORMATION
Skolen tilmelder selv matematiklærerne med angivelse af
navn og ønsket workshop (I, II ell. III) på mail: cfub@kp.dk.
Senest 01/02-2022
For yderligere information

Kirsten Lenz, CFU Bornholm
tlf: 4189 7356
Mail: klz@kp.dk

Del tema Print