Konference om matematikvanskeligheder ved F3M i samarbejde med NCUM

- sprogudfordringer for elever med vanskeligheder i matematik

Målgruppe: Matematikvejledere og andre matematikundervisere i ungdomsuddannelserne med interesse for elevers matematikvanskeligheder.

Arrangementet indledes d. 16. maj 2023 med F3Ms generalforsamling efterfulgt af den traditionsrige middag. D. 17. maj er der oplæg og workshop for matematikvejledere og alle matematikundervisere med interesse for matematikvanskeligheder.

PROGRAM 16. MAJ

16.00: Ankomst og Check-in (lidt kaffe/vand)

17.00: Generalforsamling i foreningen F3M – dagsorden udsendes separat, kun til medlemmer af foreningen

19.00: Middag og uformel netværkning

PROGRAM 17. MAJ

09.00: Velkomst og praktisk. v/ Mette Bendix Lomholt

Oplæg v/ Marit Schou om elevers udfordringer med symboler og formler. Diskussion/spørgsmål.

10.30: Kaffepause

11.00: Artikel-samtaler i bordgrupper, med efterfølgende plenum diskussion.

Deltagelse af centerleder i NCUM, Morten Blomhøj.  Artiklerne udsendes på forhånd til de tilmeldte deltagere og danner baggrund for temaerne i bordgruppesamtalerne

12.00: Frokost og uformel netværking

13.00: Matematikvejledning i praksis. Præsentation af resultaterne af undersøgelsen af matematikvejledernes praksis v/ Christina Cæsarsen og Mette Bendix Lomholt.

Erfaringsudveksling, diskussion.

14.30: Kaffepause

15.00: NCUM (Morten Blomhøj) – projekter og planer for fremtiden. Herunder evt. status på muligheden for at tage en matematikvejlederuddannelse i fremtiden?

15.30: Afrejse

TID:
Tirsdag d. 16 maj - onsdag d. 17 maj 2023
STED:
Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg
PRIS:
  • Hele arrangementet: Generalforsamling, Overnatning fra 16. – 17. maj , middag d. 16. maj, heldagskonference d 17. maj: 2975 kr
  • Hele arrangementet: Uden Generalforsamling, Overnatning fra 16. – 17. maj , middag d. 16. maj, heldagskonference d 17. maj: 2875 kr
  • Deltagelse kun d. 17. maj: 1225  kr
TILMELDINGSFRIST:
mandag d. 1. maj. Tilmeldingen foregår via NCUM’s hjemmeside på nedenstående link.
NCUM | Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning
Del tema Print