At regne med etcifrede tal

Matematikundervisningen i beregninger med de fire regningsarter og etcifrede tal skal give eleverne mulighed for at bruge deres tællestrategier til gradvist at blive hurtige og sikre til at udføre beregningerne ved at bruge fleksible tænkestrategier, samtidig med at de udvikler deres talforståelse.

Læs mere om tælle- og tænkestrategier, om sammenhængen mellem forståelse og færdigheder og om de fire additive og fire multiplikative situationer. Læs også om, hvordan man kan undervise i at udvikle fleksible tænkestrategier til beregninger med etcifrede tal i indskolingen og se eksempler .


Læs mere om algebra i grundskolen på emu.dk
TEMA UDGIVET: 2022
Del tema Print