Temaer

matematikdidaktik.dk er til dig, der er ønsker at blive inspireret til at videreudvikle din matematikundervisning og arbejde med matematisk opmærksomhed på et forskningsbaseret grundlag. Eller til dig der blot er nysgerrig og søger ny viden om matematikundervisning. Temaerne er til pædagoger i dagtilbud, lærere i grundskole, gymnasie og erhvervsskoler. Og vi udvikler temaer, der går på tværs af trin og uddannelser.
Temaerne her er aktuelle og relevante temaer vedr. matematiklæring og -undervisning fra praksis og forskning. 


Del tema Print