Børns forståelse af former

Det er en firkant, fordi den ligner en dør

"Det er en firkant, fordi den ligner en dør," siger Lukas om den røde form, men om den blå form fortæller Lukas: "Det er ikke en rigtig firkant, for den går skævt ned."

Børns forestillinger om former

Forskning viser, at børn i børnehavealderen begynder at genkende og sætte ord på kendetegn ved former, men at deres forestillinger ofte er få og deres beskrivelser ufuldstændige. Børn kan fx finde på at sige som Lukas om en firkant, at: "Det er en firkant, fordi den ser ud som en dør". Mange børn genkender (dele af) former på måder, som ikke nødvendigvis er 'matematiske'.  De første former, børn lærer at genkende og navngive, er cirkler, firkanter (kvadrater og rektangler) og trekanter. Allerede fra børnene er helt små foretrækker de ofte symmetriske figurer som dem herunder:

Cirklen er den nemmeste form at genkende for børn, fordi det kun er størrelsen, der kan variere - formen er den samme. De fleste børnehavebørn kan genkende og beskrive formen som 'rund'. Mange kan også genkende kvadrater, mens det er sværere for dem med trekanter og rektangler, som kan se ud på mange forskellige måder. (Kilde 1)

Børn danner indre billeder af former ud fra det, de ser og erfarer. Allerede ved 6-års-alderen har børn et stabilt, men begrænset, indre billede af flere geometriske former. Forskning peger derfor på 3 - 6 års-alderen som en vigtig periode i børns liv til at lære om geometriske forme. (Kilde 2) 

En vigtig del af arbejdet med matematisk opmærksomhed i dagtilbud er at fokusere på forskellige former, som børnene møder som en naturlig del af deres hverdag.

Børns udfordringer med at lære kendetegn ved former

Små børns indre billeder af former kan være ret fastlåste. Børn kan have svært ved at genkende former, hvis de er drejet og vender på en anden måde, end de er vant til at se dem. Et 4-årigt barn kan fx finde på at sige om den grønne trekant: "Det er ikke en trekant, for den vender på hovedet." Nogle kan også finde på at sige om den røde firkant, at: "Det er en trekant," eller: "Den ser trekantet ud."

Mange små børn vil kun genkende en trekant, hvis den, som den blå trekant, er ligebenet og vender "med spidsen opad". Sådanne 'proto-typer' kan dominere deres tænkning. Hvis børn ikke får erfaringer med en variation af former, begrænses deres geometriske tænkning, så de får fastlåste forestillinger om former. For at støtte børn i at udvikle deres billeder af, hvad der kendetegner forskellige former, skal de have mulighed for at gøre sig erfaringer med mange forskellige typer af former, der vender på forskellige måder. (Kilde 1)

Det er vigtigt, at børn både ser eksempler og ikke-eksempler på formerne, og at de ser formerne drejet i forskellige positioner, så fx en af trekantens sider ikke altid er parallel med en side på papiret. Børnene kan sammenligne formerne og fokusere deres opmærksomhed på de afgørende kendetegn. Det er desuden vigtigt at opfordre børn til at beskrive former, så de udvikler deres sprog.

Børns forståelse af former- en typisk progression

Det følgende skema er en oversigt over, hvordan børns forståelse af todimensionelle og tredimensionelle former typisk udvikler sig ifølge. (Kilde 1)

Alder 0-2 år

Todimensionelle former

Sammenligner og udpeger ens former.
Kan fx se, om husene på en tegning af to huse er ens eller forskellige.

Sammenligner og udpeger former, der har samme størrelse og vender på samme måde.

Sammenligner og udpeger former, der har forskellige størrelser.

Sammenligner og udpeger former, der vender forskelligt.

Genkender typiske former som en cirkel og et kvadrat, evt. også en trekant.

Tredimensionelle former

Rører ved, sanser og flytter former.


Alder 3- 4 år

Todimensionelle former

Sammenligner og udpeger en større variation af former, der har samme størrelse og vender på samme måde.

Sammenligner og udpeger en større variation af former, der har forskellige størrelser og vender på forskellige måder.

Sammenligner og udpeger sammensatte former.

Tredimensionelle former

Genkender nogle 'proto-typer' som fx en kugle og en kube uden nødvendigvis at kende deres navne. Bruger evt. ord knyttet til todimensionelle former.


Alder 4 år

Todimensionelle former

Genkender nogle mindre 'typiske’ kvadrater og nogle trekanter, samt evt. rektangler.

Bygger former.

Tredimensionelle former


Alder 4-5 år

Todimensionelle former

Genkender rektangler i forskellige størrelser, former og retninger.

Identificerer nogle former ud fra geometriske egenskaber.

Tredimensionelle former

Genkender flere forskellige former.

Hvordan kan vi give børn mulighed for at udvikle deres forståelse af former?

Det følgende er forslag til aktiviteter, der støtter børn i at udvikle forståelse af former.

At sammenligne former ud fra kriterier og udpege former, der er ens

 • Sid sammen med børnene i en rundkreds omkring en hulahopring. Lad din eller et barns finger følge hulahopringen, og tal om, at den er rund som en cirkel. Lad børnene komme med andre eksempler på ting, de kender, der er runde som en cirkel. Gør på samme måde med andre former.
 • Lad børnene lege med former, der ser ud på forskellige måder og ’vender forskellige veje’. Sig fx: "På gulvet ligger forskellige former. Kan I finde trekanterne? Cirklerne? Firkanterne? Kuglerne? Kasserne?"
 • Tegn forskellige cirkler på gulvet med kridt og former, der er buede, men ikke helt cirkulære. Lad børnene fortælle og forklare, hvilke former der er cirkler, og hvilke der ikke er. Hvilke er ovale? 
 • Sorter forskellige former i fx to bunker, og lad børnene gætte, hvilken ’regel’ du har sorteret dem ud fra. De kan også selv sortere former ud fra ’regler’, de selv vælger.
 • Find forskellige mønstre i kunst, på fortov, mure osv., og lad børnene kigge efter former.
 • Se på analoge ure, og tal om, at viserne bevæger sig rundt i en cirkel, eller se på, hvordan bolden i stangtennis bevæger sig i en cirkel.

At navngive, beskrive og tælle kendetegn ved former

 • Lad børnene finde forskellige ting på stuen, der har bestemte kendetegn, som I aftaler, fx: ’Kan I finde noget, der har form som en firkant? Hvordan ved I, det er en firkant? Kan I finde noget, der har form som en trekant? Hvordan ved I, det er en trekant? Kan I finde noget med 4 hjørner? Har det en form, som I kender?’
 • Vis børnene en tegning af nogle former på et papir, og vend derefter papiret om. Spørg børnene, hvad de så. Der kan komme mange forskellige svar. Nogle vil beskrive formerne, mens andre vil fortælle om dem ved at sammenligne med ting, de kender.
 • Lad børn se efter former i billedbøger. De kan fx vælge en hemmelig form, som de fortæller om, mens andre skal gætte, hvilken form det er i bogen.

At navngive, beskrive og tælle kendetegn ved former

 • Lad børnene lave forskellige former med deres kroppe fx i makkerpar. Sig fx: "Kan I sammen lave en firkant med jeres ben? Kan I vise en trekant med jeres krop? Kan I lægge jer tre sammen med form som en trekant?"
 • Giv børnene klodser at bygge med, fx legoklodser. Når de bygger fx huse eller tårne af klodser, kan de lege med at bygge forskellige former. Sig fx: "Kan I lave et hus med firkantet gulv? Kan I lave et hus med et gulv, der har form som en anden firkant?" 
 • Lad børnene lave former med fx piberensere.Si fx:" Kan I lave en mand af en cirkel, en trekant og nogle firkanter?"
 • Lad børnene lave tegninger, hvor de kun må bruge nogle bestemte former, som I aftaler.
 • Lad børnene tegne og klippe forskellige figurer, som de fx laver et billede af.

(Kilde 3)

Til overvejelse i teamet:

 • Hvordan kan I bruge legetøj, fx puslespil, spil, klodser m.m., som I har i institutionen, til at lade børnene lære kendetegn ved former?
 • Hvilke samtaler giver legetøjet i jeres institution mulighed for at have om former?
 • Hvilke andre læreplanstemaer kan I knytte til et fokus på former og gennem hvilke lege og aktiviteter?
til: DAGTILBUD
emne: BØRNS FORSTÅELSE AF FORMER
UDGIVET: 2022

Forfatter

Heidi Kristiansen

Lektor, cand.pæd.didaktik mshp. matematik
Læreruddannelsen Roskilde, Professionshøjskolen Absalon

TegningerUdgiver

Temaer på matematikdidaktik.dk udvikles i tæt samarbejde mellem forskere og praktikere og udgives af NCUM.
Se redaktionen og vores redaktionelle retningslinjer

Kilder

1. Clements, D. & Sarama, J. (2021): Learning and Teaching Early Math. Routledge.

2. Clements, D., m.fl. (2018): Teaching and learning Geometry: Early foundations. I: Quadrante, Vol. XXVIIm No. 2, 2018.

3. Clements, D., m.fl. (2018): Teaching and learning Geometry: Early foundations. I: Quadrante, Vol. XXVIIm No. 2, 2018., Clements, D. (2020): Exploring Geometry With Young Children. Lokaliseret 7/12-20 på https://www.scholastic.com/teachers/articles/17-18/exploring-geometry-young-children/, Clements, D. & Sarama, J. (2021): Learning and Teaching Early Math. Routledge.


Del tema Print