Netværkskoordinatorer grundskole

På grundskoleområdet samarbejder NCUM med DMN – Danmarks Matematikvejleder Netværk – der omfatter 1400 matematikvejledere i hele landet. NCUM's netværks-koordinator er ligeledes koordinator for DMN, og

NCUM støtter den regionale organisering af DMN med repræsentation af professionshøjskolerne, Center For Undervisningsmidler og Danmarks Matematiklærerforening.      

Netværkskoordinatoren

Bent Lindhardt

Netværkskoordinator på grundskoleområdet
Lektor emeritus i matematik

Har arbejdet i 25 år på læreruddannelsen i skiftende organisationer - på det seneste Professionshøjskolen Absalon.

Har været ansvarlig for det ministerielle projekt om dannelse af Danmarks Matematikvejledernetværk DMN, som i dag tæller omkring 1400 medlemmer med repræsentanter i stort set alle kommuner i landet. Har i disse år bl.a. udviklet fagdidaktiske webinarer til inspiration for matematiklærere. Har været dels redaktør og dels forfatter på over 200 titler til folkeskolens matematikundervisning, hvoraf flere har været lærebøger. Har afholdt matematikforedrag og kurser med forskellige temaer for over 10 000 lærere gennem de sidste 40 år - herunder været arrangør af mange konferencer. Deltaget i flere store forsknings-og udviklingsprojekter fx KIDM (om undersøgende matematikundervisning), det ministerielle talblindeprojekt, BEAM (Om bedre eksperimenterende og anvendelsesorienteret matematikundervisning) mm. Har været del af arbejdsgruppen bag Fælles mål for matematik 2013. Er en del af den danske repræsentation i NORSMA ( The Nordic Research Network on Special Needs Education in Mathematics) og formand for foreningen DANSMA som er professionsrettet mod børn, unge og voksne som har vanskeligheder med matematikken.

Er meget engagereret i at skabe fællesskaber og netværk som sammen kan inspirere til at udvikle en god start for den matematiske begrebsdannelse.

Kontaktoplysninger

Mail: bli@pha.dk