Netværkskoordinatorer for young resarchers

NCUM faciliterer netværk mellem yngre forskere i matematikdidaktik. Netværket er for matematikdidaktiske Ph.d.-studerende og forskere, som har forsvaret deres Ph.d. inden for de seneste tre år. Formålet med netværket er at støtte yngre forskere i deres forskning og karriereudvikling inden for det matematikdidaktiske forskningsfelt. Deltagelse i netværket er en mulighed for at etablere stærke bånd mellem yngre forskere på tværs af landets forskningsinstitutioner.

Netværkskoordinatorene

Cecilie Carlsen Bach

Netværskoordinator for young reserachers in mathematics education
Postdoc, Center for Digital teknologiforståelse, KU

Jeg er postdoc på Københavns Universitet, hvor jeg er ansat i Center for Digital teknologiforståelse. Jeg har en ph.d.-grad i matematikkens didaktik fra Aarhus Universitet. Min ph.d.-afhandling fokuserede elevers matematiske kommunikationskompetence i situationer, som involverede dynamiske geometriprogrammer. 

Min forskningsinteresse omhandler derved elevers brug af digitale teknologier i relation til matematikfaget - og deres kommunikation. Derudover har jeg en særlig interesse for teorier og udvikling af disse.

I mit virke som netværkskoordinator for unge forskere er jeg med til at organisere, udvikle og afvikle aktiviteter for unge forskere i matematikkens didaktik i Danmark.  

Kontaktoplysninger

Mail: ceba@di.ku.dk

Maria Møller

Netværskoordinator for young reserachers in mathematics education
Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og professionshøjskolen UCN, Aalborg

Jeg er på nuværende tidspunkt i gang med et ph.d.-projekt om STEM-undervisning. Projektet er finansieret af Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning.

I ph.d.-projektet definerer og beskriver jeg syv STEM-kompetencer, som kan danne udgangspunkt for integreret STEM-undervisning. Gennem et empirisk casestudie undersøger jeg konkret, hvordan matematik- og naturfagsundervisning kan tilrettelægges, gennemføres og evalueres, så den eksplicit styres efter disse STEM-kompetencer.

I mit virke som koordinator for netværket for young researchers in mathematics education er jeg, sammen med de øvrige koordinatorer for dette netværk, ansvarlig for at udvikle og gennemføre aktiviteter, der er relevante for yngre forskere i matematikkens didaktik.

Kontaktoplysninger

Mail: maml@edu.au.dk