Netværkskoordinatorer for young resarchers

NCUM faciliterer netværk mellem yngre forskere i matematikdidaktik. Netværket er for matematikdidaktiske Ph.d.-studerende og forskere, som har forsvaret deres Ph.d. inden for de seneste tre år. Formålet med netværket er at støtte yngre forskere i deres forskning og karriereudvikling inden for det matematikdidaktiske forskningsfelt. Deltagelse i netværket er en mulighed for at etablere stærke bånd mellem yngre forskere på tværs af landets forskningsinstitutioner.

Netværkskoordinatorene

Andreas Tamborg

Netværskoordinator for young reserachers in mathematics education
Postdoc, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU

Jeg er Ph.d. og tenure track adjunkt på Institut for Naturfagenes didaktik på Københavns Universitet. Mine primære forskningsområder er computational thinking i STEM fagene med særligt fokus på matematik og implementeringsprocesser forbundet hermed. Jeg gennemførte min ph.d.-uddannelse på Københavns Professionshøjskole og Aalborg Universitet på et stipendie finansieret af Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning. Mit projekt omhandlede implementering af digitale læringsplatforme blandt matematiklærere i den danske grundskole.

I mit virke som koordinator for netværket for young researchers in mathematics education er jeg, sammen med de øvrige koordinatorer for dette netværk, ansvarlig for at udvikle og gennemføre aktiviteter, der er relevante for yngre forskere i matematikkens didaktik, der er baseret på danske universiteter og professionshøjskoler.

Kontaktoplysninger

Mail: andreas_tamborg@ind.ku.dk

Maria Møller

Netværskoordinator for young reserachers in mathematics education
Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og professionshøjskolen UCN, Aalborg

Jeg er på nuværende tidspunkt i gang med et ph.d.-projekt om STEM-undervisning. Projektet er finansieret af Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning.

I ph.d.-projektet definerer og beskriver jeg syv STEM-kompetencer, som kan danne udgangspunkt for integreret STEM-undervisning. Gennem et empirisk casestudie undersøger jeg konkret, hvordan matematik- og naturfagsundervisning kan tilrettelægges, gennemføres og evalueres, så den eksplicit styres efter disse STEM-kompetencer.

I mit virke som koordinator for netværket for young researchers in mathematics education er jeg, sammen med de øvrige koordinatorer for dette netværk, ansvarlig for at udvikle og gennemføre aktiviteter, der er relevante for yngre forskere i matematikkens didaktik.

Kontaktoplysninger

Mail: maml@edu.au.dk