Netværkskoordinatorer for gymnasier

NCUM faciliterer netværk mellem matematiklærere på det gymnasiale område i Danmark. Det kan være netværk indenfor og på tværs af de gymnasiale uddannelser: STX, HF, HHX, HTX, EUX, som f.eks. de faglige foreninger og matematikvejledernetværk.

Netværkskoordinatorene

Christina Cæsarsen

Netværkskoordinator for gymnasier
Lektor og Matematikvejleder, Fjerritslev Gymnasium

Jeg er uddannet cand.scient. i matematik og fysik og underviser i gymnasieskolen på 21. år. Desuden er jeg uddannet matematikvejleder ved Roskilde Universitet og har fungeret som matematikvejleder siden 2013.

Ud over at have viden om og erfaring med at planlægge og gennemføre undervisning for elever på stx, hf og hhx, har jeg fungeret som pædagogikumvejleder for mange pædagogikumkandidater.  En funktion, hvor didaktiske og pædagogiske forskningsresultater spiller en væsentlig rolle.


Igennem mit arbejde og som medlem af bestyrelsen for Matematiklærerforeningen for STX og HF har jeg været projektleder for, og indgået i, forskellige udviklingsprojekter bevilliget af Undervisningsministeriet eller Matematiklærerforeningen.  Herunder har jeg blandt andet arbejdet med kortlægning af og løsningsstrategier for problematikker i forbindelse med overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelser. Ydermere har jeg arbejdet med projekter om videnstransfer mellem matematik og fysik, styrkelse af samarbejdet mellem matematik og fysik samt eksamensformer i matematik på STX og HF.

Jeg er interesseret i at være en del af et udviklingsarbejde, der bidrager til, at lærere på ungdomsuddannelser kan få eleverne til at være mere interesserede i matematik og naturvidenskabelige fag og ikke mindst kan hjælpe eleverne til at opnå en dyb forståelse for fagene, overføre viden mellem fagene og bruge deres matematikviden i modelleringssammenhænge. Det er vigtigt for mig at være involveret i flere projekter ad gangen, fordi vekselvirkningen mellem projekterne inspirerer og beriger projekterne indbyrdes.

Desuden har jeg været medlem af initiativgruppen for etableringen af NCUM

Kontakt

Mail: cc@fjerritslev-gym.dk
Web: linkedin.com/in/christina-cæsarsen-52128760

Jeanette Marie Axelsen

Netværkskoordinator for gymnaiser
Lektor, Midtsjællands Gymnasium

Siden 1999 har jeg arbejdet med formidling af matematik til gymnasieelever på forskellige niveauer og uddannelser (STX, HF og HHX). I hele mit arbejdsliv har jeg interesseret mig for, hvordan jeg bedst muligt kan få elever lært og/eller interesseret i matematik gennem forskellige aktiviteter.

Jeg er uddannet cand.scient. i matematik med bifag i dansk fra Århus Universitet og tog pædagogikum på Vordingborg Gymnasium. I dag er jeg ansat på Midtsjællands Gymnasium og har inden for de seneste år arbejdet med undersøgelsesbaseret matematikundervisning samt lektionsstudier i forbindelse med to EU-projekter, som i endnu højere grad har fået vakt min interesse for matematikdidaktik. I perioden 2012-2021 har jeg siddet i bestyrelsen for Matematiklærerforeningen, hvor jeg bl.a. har været med til at planlægge og gennemføre adskillige møder og kurser målrettet gymnasielærere. Igennem dette arbejde har jeg fået et stort og bredt netværk inden for et bredt felt.

Kontakt

Mail: ja@msg-gym.dk