Netværkskoordinatorer for erhvervsskoler

NCUM faciliterer netværk mellem matematikundervisere på erhvervsskolerne i Danmark.

Netværkskoordinatorene

Bent Lindhardt

Netværkskoordinator på erhvervsskoleområdet
Lektor emeritus i matematik

Har arbejdet i 25 år på læreruddannelsen i skiftende organisationer - på det seneste Professionshøjskolen Absalon. I gennem disse år har jeg deltaget i diverse udviklingsprojekter vedrørende matematik og ungdomsuddannelser herunder EUD. Det drejer sig bl.a. om et kursusforløb på EUD skole, samt et aktuelt NOVO projekt (The Curve) på Ålborg TECH College som sætter fokus på mulighederne i mere undersøgende matematikundervisning, en øget materialisering/konkretisering og en bedre kontakt mellem værkstedsfag og grundfag. Derudover deltaget i et 4-årigt brobygningsprojekt mellem lærere fra ældste klasser i folkeskolen samt lærere fra både fra gymnasier og EUD. Har på det seneste gennemført et udviklingsprojekt om elever i matematikvanskeligheder på FGU skole

Er meget engagereret i at skabe fællesskaber og netværk som sammen kan inspirere til at udvikle en god start for den matematiske begrebsdannelse.

Kontaktoplysninger

Mail: bli@pha.dk

Frank Justesen

Netværkskoordinator på erhvervsskoleområdet
Lærer på EUD/EUX Tradium Randers

Har arbejdet i 20 år på erhvervsuddannelser som EUD/EUX/HHX - de seneste mange år Tradium Randers. Alle årene har faget matematik haft en særlig plads i min hverdag på uddannelserne.

Er meget engagereret i at skabe fællesskaber og netværk i matematik på tværs af uddannelser og miljøer inden for undervisningsverdenen.

Kontaktoplysninger

Mail: frju@tradium.dk