Netværkskoordinatorer dagtilbud

NCUM faciliterer netværk mellem pædagoger, pædagogiske konsulenter og matematikkonsulenter, der arbejder med tidlig matematisk opmærksomhed på dagtilbudsområdet. Med den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018 er matematisk opmærksomhed for første gang skrevet ind som et obligatoriske element i det pædagogiske læringsmiljø.

Netværkskoordinatorene

Tina Hudlebusch

Netværkskoordinator på dagtilbudsområdet
Aktivitetskoordinator i NCUM

Jeg har gennem hele mit arbejdsliv været optaget af, hvordan fagprofessionelle gennem fællesskabende opmærksomhed og nysgerrighed på matematik og sprog kan være med til at udvikle og styrke børn og unges tænkemåder, fællesskaber og omverdensforståelse.

Jeg er uddannet cand. mag. i dansk og matematik – og har siden taget pædagogikum rettet mod undervisning i gymnasiet. Efterfølgende har jeg arbejdet som gymnasielærer – og desuden som sproglærer for unge, der var nyere på dansk. I de seneste 12 år har jeg arbejdet på dagtilbudsområdet som konsulent i kommunalt regi. Jeg finder arbejdet med de mindste børn livgivende og meningsfuldt – og jeg er optaget af det særlige potentiale, der ligger i et tidligt fokus på børns trivsel, læring og udvikling, fordi det får en afgørende betydning for senere livschancer og -muligheder.

Ud over at arbejde som netværkskoordinator på dagtilbudsområdet er jeg aktivitetskoordinator i NCUM, og det betyder, at jeg på forskellige måder er inde over de fleste arrangementer, konferencer og aktiviteter i NCUM-regi.

Kontaktoplysninger

Mail: tihu@edu.au.dk

Margit Holm

Netværkskoordinator på dagtilbudsområdet
Konsulent i Center For Undervisningsmidler på Professionshøjskolen Absalon

Jeg er konsulent i Center For Undervisningsmidler på Professionshøjskolen Absalon, er lærer og har en PD i matematik og pædagogik.

Fra 2012 har jeg samarbejdet med dagtilbud om matematisk opmærksomhed i børnehaven og i overgangen til børnehaveklassen. Udarbejdelse af interview og udvikling af matematikaktiviteter for de yngste elever i grundskolen, er sammen med sparring og samarbejde i dagtilbud mit afsæt i NCUM

Kontaktoplysninger

Mail: marh@pha.dk

Bent Lindhardt

Netværkskoordinator på dagtilbudsområdet
Lektor emeritus i matematik

Har arbejdet i 25 år på læreruddannelsen i skiftende organisationer - på det seneste Professionshøjskolen Absalon. I gennem disse år har jeg deltaget i diverse projekter vedrørende matematisk opmærksomhed i dagtilbud. Det har bl.a. resulteret i et medforfatterskab til MIO-materialet som er et evalueringsredskab til børnenes matematiske præstationsniveau udviklet i Norge. Derudover her jeg været ansvarlig for MOD projektet hvor lærerstuderende og pædagogstuderende i fællesskab arbejdede med matematisk opmærksomhed i børnehaver. Derudover afholdt flere kurser og foredrag om matematik i ”børnehøjde”

Er meget engagereret i at skabe fællesskaber og netværk som sammen kan inspirere til at udvikle en god start for den matematiske begrebsdannelse.

Kontaktoplysninger

Mail: bli@pha.dk