Netværkskoordinatorer for kommunale konsulenter

NCUM faciliterer netværk mellem matematikkonsulenter som har de kommunale indsatser for matematik som del af deres opgaveportefølje. Opgaven kan spænde vidt fra politiske tiltag og retning på området til specialiseret rådgivning ift. enkeltbørn eller børnegrupper. Netværket har til formål at skabe mulighed for at udveksle ideer, dele erfaringer og diskutere, hvordan vi som matematikkonsulenter kan implementere og drifte kommunale matematikindsatser ud fra hver vores kommunale virkelighed.

Netværkskoordinatoren

Christina Voigt

Netværkskoordinator for kommunale konsulenter
Læse- og matematikkonsulent hos PPR Aarhus Kommune

En stor del af mit arbejdsliv har handlet om at skabe meningsfulde deltagelsesrammer for alle børn i skolens fag. Jeg er særligt optaget af skabe mening for de fagprofessionelle omkring barnet i skolens hverdagsliv gennem rådgivning og følgeskab, samt praksisomsætning af den specialiserede viden, som bæres ind i skolen af fx psykologer og tale-hørekonsulenter. Samtidig omsætter jeg kommunale politiske intentioner til didaktisk retning for skolens arbejde gennem fx kompetenceudviklingsforløb og udvikling af indsatsområder.

Jeg er uddannet cand.mag. i historie og religionsvidenskab og har efterfølgende uddannet mig som lærer og læsevejleder. Jeg har arbejdet som lærer i Folkeskolen, hvor jeg særligt varetog opgaver ift. de fagligt udfordrede børn og de børn, som var på kanten af skolens fællesskaber. De sidste 10 år har jeg arbejdet som konsulent på PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i kommunale forvaltninger samtidigt med, at jeg har taget to P.D.-uddannelser om ”Læsning og læsevanskeligheder” og ”Matematik og matematikvanskeligheder” samt uddannede mig ift. projektledelse. Jeg er optaget af undersøgende matematik og matematisk opmærksomhed som meningsfulde pædagogiske veje til at skabe nye forståelser af børn ræsonnementer og forståelse af verden. Jeg finder det derfor særligt betydningsfuldt i mit arbejde, når kommunale indsatser understøtter læreren i oplevelsen af flere kompetencer ift. deres fag, at lærere og pædagoger får øje på flere aspekter af børnenes ressourcer og når vi oplever at børnenes mødes i deres behov for trivsel og læring.

Ud over arbejdet som netværkskoordinator for kommunale konsulenter er jeg censor på læreruddannelsens bachelorprojekter og næstformand i Læsekonsulenternes Landsforening.

Kontaktoplysninger

Mail: chvo@aarhus.dk