Den tværgående ekspertgruppe

Matematik er et helt fag, og der er mange kunstige og historisk betingede barrierer fx mellem ”folkeskolematematik” og ”universitetsmatematik”. Vi forsøger i vore temaer at henvende os til ALLE matematikundervisere med anliggender, som de deler - og som kan fremme en fælles udvikling af matematikfaget, fx ift. fælles fagsprog om matematik og matematikundervisning og ift. at skabe samarbejde om konkrete ”fundamentale ideer” i matematikfaget og matematikundervisningen. Gennem gruppens temaer kan lærere få indblik i eksempler på matematiske og matematikdidaktiske udfordringer i ”nabo”-institutioner, særlig ift. overgangene mellem grundskole og ungdomsuddannelser. Vi bestræber os derfor også på at åbne såvel matematikdidaktisk som matematikfagligt indhold for hele målgruppen, så man gennem arbejde med vores pakker kan få indsigt i nye vinkler og perspektiver på egen undervisning. Vi hører meget gerne fra skoler, foreninger og lignende, som gerne vil have mere materiale eller oplæg i relation til vore temaer.

Ekspertgruppens medlemmer

Carl Winsløw

Leder af den tværgående ekspertgruppe.
Ph.d. i matematik og professor i matematikkens didaktik ved Københavns Universitet

Jeg er matematiker (PhD, Tokyo U., 1994) og specielt matematikdidaktiker med forskningsinteresser, der går på tværs af institutioner og landegrænser og bl.a. omfatter lektionsstudier, ATD, skolealgebra og matematisk analyse. Siden 2003 har jeg været professor ved Københavns Universitet, hvor jeg bl.a. arbejder med gymnasielæreruddannelse og vejledning af specialer og phd’er i matematikdidaktik. Gennem mit engagement i diverse udviklings- og udredningsprojekter har jeg et stort netværk blandt matematikfagets aktører nationalt, og siger sjældent nej til oplæg eller deltagelse i paneler og lektionsstudier. Min tid deles i øvrigt mellem nationale og internationale opgaver, herunder funktionen som præsident for ERME (den europæiske forening for matematikdidaktisk forskning).

Kontaktoplysninger

Mail: winslow@ind.ku.dk
Tlf: 35 32 04 33
Web:  www.ind.ku.dk/winslow

Lisbeth Fajstrup

Medlem af den tværgående ekspertgruppe.
Ph.d. i matematik og lektor ved Aalborg Universitet

Jeg forsker i matematik. Som matematiker har jeg arbejdet med præsentation af en bred vifte af matematiske emner, herunder (andres) spritnye forskningsresultater til en række forskellige målgrupper, især gymnasieelever og lærere. Såvel i blogform, som foredrag, som video, som tekst og meget mere. Jeg har siddet i flere udvalg og komiteer under UVM: Fx Matematikkommissionen (stx, htx, hhx, hf), Færdighedsudvalget (grundskole og ungdomsuddannelser) og Fagligt Forum (stx,hf). Jeg sidder i DMUK, Dansk MatematikUndervisningsKomite. Min rolle i NCUM er dels at komme med de mange forskellige aspekter på matematikfaget, som en bredt interesseret matematiker har, og dels at give konkrete matematikfaglige input, såsom epidemitemaet.

Kontaktoplysninger

Mail: fajstrup@math.aau.dk
Web: blog.math.aau.dk

Mikael Skånstrøm

Medlem af den tværgående ekspertgruppe.
Underviser på læreruddannelsen og pædagogisk diplomuddannelse.

Uddannet lærer med bred undervisningserfaring i folkeskolen, blandt andet på Statens Pædagogiske Forsøgscenter (1987-2007). Medforfatter på en lang række undervisningsmaterialer til folkeskolen og tidligere medlem af opgavekommissionerne for Folkeskolen og EUD. Bidragyder med artikler til forskellige matematik-tidsskrifter med fokus på undervisningen i matematik.
Oplægsholder mv. på kurser med matematikdidaktisk fokus. 

Kontaktoplysninger

Mail: MISK@via.dk
Web: http://www.mikaelskaanstroem.dk/

Marit Hvalsøe Schou

Medlem af ekspertgruppen for gymnasiale uddannelser.
Ph.d. i matematikdidaktik og lektor på Odense Tekniske Gymansium

Jeg er gymnasielærer i matematik på Odense Tekniske Gymnasium og er skolens matematikvejleder. I 2018 blev jeg Ph.D. i matematikdidaktik med en afhandling om gymnasieelevers forståelse af symboler og formler, og hvilken plads de indtager i undervisningen i overgangen mellem grundskolen og gymnasiet. Jeg er tidligere fagkonsulent for matematik på htx, og har i mange år siddet i opgavekommission (matematik på htx, og nu også for optagelsesprøven i matematik). Desuden indgår jeg i skrivegruppen for Tal- og Algebrastrategien. Min rolle i NCUM er at formidle fagdidaktisk viden om matematikundervisning inden for områder, der går på tværs af uddannelsesskel.

Kontaktoplysninger

Mail: Maritschou2@gmail.com