Ekspertgruppen for erhvervsskoler

Vort primært fokus er på, hvad det særlige behov er på erhvervsskolerne. Matematikken er indlejret i erhvervene (i materialer og teknikker) – nogle gange er det ret skjult. Særligt er brugen af teknologi med til, at matematikken bliver endnu mere skjult. Hvad skal eleverne lære og kunne af matematik på erhvervsskoler? Forholdet mellem det generiske og det situerede for erhvervsskoleelever.

Et særkende ved erhvervsskoler er den situerede matematik. Matematiklærere synes som regel ikke, det er svært at overskue det faglige indhold, men hvordan afdækker man matematikken i et givet erhverv? Hvilken rolle spiller den generiske matematik? Der er ikke matematikfagbøger for alle fag. Der er udviklet mellemløsninger/håndværkertricks i erhvervene, fx. ligningstrekanten, 3-4-5-princippet – og læreres egne udviklede ringbind med fotokopier.

Som ekspertgruppe består vi af forskellige folk med forskellige faglige baggrunde, der sikrer diversitet. Vi kommer fra både universiteter, erhvervsskoler, læreruddannelse og har international erfaring. Vi søger at forholde os til den alsidige og forskelligartede elevgruppe, der uddannes på erhvervsskolerne og beskrive, hvordan forskellige erhvervsfag påvirker matematikkens didaktik.

Ekspertgruppens medlemmer

Bettina Dahl Søndergaard

Formand for ekspertgruppen for erhvervsskolen.
Lektor, Ph.D. i matematikdidaktik ved AAU

Bettina er cand.scient. i matematik og samfundsfag (AAU), M.Sc. i Educational Research Methodology (Oxford) og ph.d. i matematikkens didaktik (RUC). Hun er nu lektor på Aalborg Universitets UNESCO-center i problem-baseret læring (PBL) samt professor i matematikdidaktik på Universitetet i Bergen, hvor hun arbejder bl.a. med læreruddannelse. Hun har tidligere arbejdet med læreruddannelse i USA (trin 6-12) og på EU-projekt i England om bl.a. EU's Leonardo da Vinci-program til erhvervsskoleelever. .

Kontaktoplysninger

Mail: bdahls@plan.aau.dk
Web: https://vbn.aau.dk/da/persons/111458

Lena Lindenskov

Medlem af ekspertgruppen for erhvervsskolen.
Lektor, Ph.D. på DPU, Aarhus Universitet

Lena Lindenskov har været gymnasielektor i matematik og samfundsfag, blev ph.d. i matematikkens didaktik i 1992, og har været udvikler på FVU-matematik fra 2000 og i EU-projekter om erhvervsuddannelse og voksenundervisning. Nu er hun lektor på DPU, Aarhus Universitet. Hun skriver kortlægnings- og undervisningsmaterialer i relation til regnehuller. Hun forsker i talblindhed og matematikvanskeligheder, samt i demokratisk indhold og læreprocesser i matematikundervisning.

Kontaktoplysninger

Mail: lenali@edu.au.dk
Web: https://pure.au.dk/portal/da/lenali@edu.au.dk

Lauge Sams Granerud

Medlem af ekspertgruppen for erhvervsskolen.
Faglærer hos Roskilde Tekniske Skole

Jeg hedder Lauge Sams Granerud og arbejder til dagligt på Roskilde Tekniske Skole, her underviser jeg bl.a. i Matematik for tømre, murer, snedker og tagdækker. Jeg er uddannet Møbelsnedker fra Jørgen Christensen A/S og har arbejdet med mit fag som svend. Senere er jeg uddannet folkeskolelærer med en særlig interesse i min uddannelse på praktisk orienterede elever og situeret læring. Siden har jeg arbejdet på tekniske skoler med at skabe bro mellem boglig/teoretisk læring og elevernes erhvervsundervisning og i NCUM med at forsøge at udbrede de tanker om erhvervsskoleelever og deres kendetegn i matematikundervisningen.

Kontaktoplysninger

Mail: lsg@rts.dk
Tlf: 25 69 08 26

Mikkel Johansen

Medlem af ekspertgruppen for erhvervsskolen.
Adjunkt ved Læreruddannelsen KP

Mikkel Johansen er udlært snedker, uddannet folkeskolelærer, har rejst og arbejdet i USA, tømrermester og kursusarrangør. Nu er han Cand Pæd i matematikkens didaktik og underviser i matematik på Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Han er særlig optaget af hvordan matematik er indlejret i et fags redskaber og teknikker og hvordan elevers handlinger kan evalueres som kvalificeret tænkning. Interesser og nysgerrighed: bjælkehuse, robotter, geometri, bindingsværk.

Kontaktoplysninger

Mail: mikj@kp.dk
Tlf: 41 89 77 99
Web: https://www.kp.dk/medarbejdere/mikj/