Ph.d.-forsvar: ”Matematikdidaktiske originalkilder, ræsonnementskompetence og GeoGebra på mellemtrinnet”

Onsdag den 6. april 2022  kl. 13:00 til senest 16:00 forsvarer cand.pæd. i didaktik Marianne Thomsen sin ph.d.-afhandling 

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor MSO Claus Michelsen, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet
  • Professor Morten Misfeldt, Center for Digital Uddannelse, Institut for Natur-fagenes Didaktik og Datalogisk Insti-tut, Københavns Universitet
  • Lektor Lena Lindenskov, DPU, Aarhus Universitet (forperson)

Hovedvejleder:
Professor Uffe Jankvist, DPU, Aarhus Universitet 

Medvejleder: 
Docent Charlotte Krog Skott,  Københavns professionshøjskole 

Forsvaret ledes af:
Lektor Tomas  Højgaard, DPU, Aarhus Universitet. 

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos DPU, Tuborgvej 164, bygning A, lokale 307e sekretariatet. 


Tilmelding

Tilmelding via linket:


Tid og sted:

Tid: 6. april 2022 kl. 13:00 til senest 16:00
Sted: DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse,
Aarhus Universitet, Tuborgvej 164,  
2400 København NV,  Lokale: D170