TRACK: Forskning i matematik i 4. til 6. klasse

D. 07.01.2022 

Forskningsprojektet TRACK (Teaching Routines and Content Knowledge) er netop blev bevilliget midler fra TrygFonden. TRACK har været pilotafprøvet på alle folkeskoler i Syddjurs Kommune og den positive evaluering af projektet har givet mulighed for at udbrede projektet til hele landet.

En forskningsgruppe ved VIA har udviklet undervisningsmaterialer og et udviklingsforløb for lærere til 4. til 6. klasse. Materialet er inspireret af metoder fra Singapore, og er nyt ved konsekvent at arbejde med både a) konkrete, visuelle og abstrakte repræsentationer, b) udbygning af problemløsningsstrategier samt c) en struktureret og sammenhængende progression i og mellem de matematiske emner.

Materialet og lærerudviklingsforløbet er evalueret, afprøvet, ændret og rettet til efter samarbejde med samtlige skoler i Syddjurs kommune fra 2018 til 2021 – alle skoler har valgt at fortsætte med materialet, selvom pilotafprøvningen er ovre.

Den positive evaluering af piloten viste at indsatsgruppens elever særligt inden for rationale tal og tekstopgaver var blevet signifikant bedre når gruppen blev sammenlignet med kontrolgruppen.


Hovedresultatet fra evalueringen af pilotprojektet på lærerniveau viser, at lærerne som deltog i TRACK-indsatsen har udviklet et større fokus på processen i elevernes arbejde. Et andet hovedresultat er, at deltagende lærere i indsatsen i højere grad inddrager og begrunder brugen af forskellige repræsentationer i undervisningen, samt de har fokus på oversættelser mellem forskellige repræsentationer.

Flerer skoler kan deltage

Det er centralt for projektet at blive udvidet til hele landet for at udvikle og inspirere matematikundervisningen nationalt, samt at få mulighed for at følge hvordan forskellige elevgrupper som fx de talentfulde (højtpræsterende), elever i matematikvanskeligheder, tosprogede elever kan få udbytte af matematikundervisning bygget på projektet centrale elementer - Idet det ikke har været muligt i tilstrækkelig grad i det mindre pilotprojekt. 
Da projektet netop har fået bevilliget midler af TrygFonden til at udvide interventionen –  betyder det at der nu bliver plads til at eleverne på mellemtrinnet på skoler i hele landet har mulighed for at deltage i projektet.

VIA University College søger derfor lige nu skoler, der ønsker at deltage. Imellem de interesserede skoler vil der blive trukket lod om deltagelse som indsatsskole eller som kontrolskole. I projektperioden vil den ene gruppe skoler således arbejde med TRACK-indsatsen, mens kontrolgruppen løbende deltager i test og surveys til sammenligning. Alle lærere til deltagende elever får rapporter over elevernes udvikling genereret af gennem de validerede og nyudviklede test. Testenes målsikkerhed er blevet evalueret af en ekstern forskergruppe fra Helsinki Universitet.
 


Læs mere om TRACK

Find mere om indsatsen, rapporten over pilotprojektet samt en tidsplan for det kommende projekt og tilmeld skolen til projektet her:

Kontakt projektleder

Pernille Ladegaard Pedersen
E-mail: pelp@via.dk
Tlf: 2936 4533