Samarbejde styrker STEM-området

Vores storebror-organisation Astra lagde vejen forbi NCUM for at diskutere, hvordan vi gennem netværk, vidensdeling og samarbejdsinitiativer kan styrke STEM-fag. Et udbytterigt møde hvor både fundraising og formidling blev vendt, og hvor vi i fællesskab kan drage stor nytte af hinandens erfaringer. Noget, som både Astra og NCUM ser frem til konkret at bygge videre på.

Et af de kommende projekter med fællesinteresse er Big Bang-konferencen d. 22.- 23. marts 2023. Big Bang-konferencen er den største naturfagskonference og - messe af sin slags i Danmark henvendt undervisere, forskere og formidlere inden for STEM-fag fra grundskole, ungdomsuddannelser op til videregående uddannelser. Over 170 oplæg, workshops og paneldebatter samt 11 spor med hver deres tema udgør det spændende program. NCUM er repræsenteret på konferencen, og du finder program for konferencen og tilmelder dig her: https://lnkd.in/gKhdBNWB